Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Městský okruh

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje je příspěvková organizace, která má ve správě 4616 km silnic na území Plzeňského kraje. 

SÚSPK byla zřízena především za účelem optimalizace správy a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví
Plzeňského kraje , jejich součástí a příslušenství jakož i dalšího majetku, který byl organizaci předán k hospodaření podle příslušných ustanovení jejich zřizovacích listin.

 

 

Aktuality & Upozornění
IMG_20190802_1108147[1]

Opět před termínem

V říjnu, s měsíčním předstihem oproti předpokladům, byla dokončena stavební úprava povrchu vozovky silnice II/233 od křižovatky se silnicí II/232 až po železniční přejezd poblíž zastávky Stupno.

Poděkování Břasy

Poděkování z Chanovic a Břas

Rádi zveřejňujeme poděkování z obcí, kde naše práce pomohla zlepšit dopravu. Starostové se obracejí na Plzeňský kraj, jehož prostřednictvím získává SÚSPK finance na stavby, nebo přímo na vedení SÚSPK.

P1000778

Nepomuk ulice Zelenodolská

Téměř rok trvala v Nepomuku oprava Zelenodolské ulice č. 111/11748, přilehlých prostranství a silnice ve směru na Klášter. Stavba řešila optimalizaci a homogenizaci šířkového uspořádání Zelenodolské ulice, pohyb pěších, úpravu křižovatek, včetně zajištění míst pro přecházení, a výstavbu parkovacích pruhů pro osobní automobily a autobusové zastávky.

20191112_110705

Mezi Radešovem a Dlouhou Vsí platí omezený provoz

Na komunikaci II/145 mezi Dlouhou Vsí a Radešovem v Pošumaví byla k 15.11. ukončena úplná uzavírka a pokračující stavební práce budou realizovány za částečného omezení silničního provozu tak, aby bylo možné provádět zimní údržbu.

Kontakt
Partneři