Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje je příspěvková organizace, která má ve správě 4616 km silnic na území Plzeňského kraje. 

SÚSPK byla zřízena především za účelem optimalizace správy a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví
Plzeňského kraje , jejich součástí a příslušenství jakož i dalšího majetku, který byl organizaci předán k hospodaření podle příslušných ustanovení jejich zřizovacích listin.

 

Aktuality & Upozornění
Objízdná trasa

Zahájení rekonstrukce Mohylové ulice a mostu přes Úslavu na sil. III/233

25.4.2019


„II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice“ a „Rekonstrukce mostu přes Úslavu na Chrástecké ulici“

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje ve spolupráci se Statutárním městem Plzeň a VODÁRNOU Plzeň zahájí v pondělí 29.4.2019 od 7:00 hod. práce na stavebních úpravách Mohylové ulice v úseku Husův park - Masarykova a na rekonstrukci mostu přes Úslavu na Chrástecké ulici. (více)

Přešín1

Zahájení stavby "III/11742 Hradišťský Újezd – Přešín"

25.4.2019


Na začátku dubna byla zahájena stavba „III/11742 Hradišťský Újezd – Přešín“ v délce 3,3 km. Během oprav bude docházet k sanaci nevyhovujících míst a recyklaci za studena. Poté bude vytvořen nový povrch silnice ve dvou vrstvách asfaltové směsi. Součástí stavby je dosypání krajnic a provedení vodorovného dopravního značení. (více)

SÚSPK_040_190116

Vyhodnocení zimní údržby silnic v Plzeňském kraji 2018 - 2019

24.4.2019


SÚSPK provádí zimní údržbu silnic I., II., III. tříd v zimním období ve smyslu zákona č.13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky k němu č.104/1997 Sb., které trvá od 1. 11. kalendářního roku do 31. 3. následujícího kalendářního roku. Během tohoto období se na silnicích provádí zimní údržba, jejíž zásady rovněž stanovují výše uvedené zákonné normy. (více)

Okružní křižovatka Zruč (2)

Plzeňský kraj se výrazně podílí na zlepšení dopravní infrastruktury na území města Plzně

11.4.2019


Plzeňský kraj má ve svém vlastnictví cca 4 616 km silnic II. a III. tříd, z čehož jen 101 km se nachází na samotném území města Plzně. Přes tento velký nepoměr Plzeňský kraj vynakládá na zlepšení dopravní infrastruktury města Plzně nemalé finanční prostředky.

Kontakt
Partneři