Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje je příspěvková organizace, která má ve správě 4616 km silnic na území Plzeňského kraje. 

SÚSPK byla zřízena především za účelem optimalizace správy a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Plzeňského kraje, jejich součástí a příslušenství jakož i dalšího majetku, který byl organizaci předán k hospodaření podle příslušných ustanovení jejich zřizovacích listin.

Aktuality & Upozornění
Nezvěstice propustek

Průběh stavby „III/11731 – Nezvěstice propustek“

25.9.2018


Investiční stavební akce byla financována dvěma objednateli: Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o. a obcí Nezvěstice. Původní propustek byl celý odstraněn a nahrazen dvěma paralelními železobetonovými rámy o šířce 1,5 m a výšce 1,2 m, čela na obou stranách byla opatřena dlažbou z lomového kamene. Součástí stavby byla i úprava vodovodního řadu v těsné blízkosti stavby. Zhotovitel Lesní stavby, s.r.o. zahájil realizaci 4.6.2018 a dokončil v termínu 14.9.2018, nyní je v předčasném užívání.

Hartmanice

Průběh stavby "II/145 a II/190 Průtah Hartmanice, 1. etapa"

17.9.2018


Na začátku května letošního roku byla zahájena stavba „II/145 a II/190 průtah Hartmanice, 1. etapa“. Jedná se o první část stavby, která řeší provedení rekonstrukce silnice II/145 v průtahu městem Hartmanice v délce 557 metrů.

P1040744_1

Průběh stavby "Rekonstrukce Masarykovy ulice (Horšovský Týn)"

11.9.2018


Jedná se o investiční akci Plzeňského kraje a Města Horšovský Týn. Stavba je situována v intravilánu města Horšovský Týn – silnice II/200. Celková délka rekonstruovaného úseku je cca 1000 m.

P1030162

Průběh stavby „ Rekonstrukce mostů ev. č. 198-046 a 198-047 Planá“

3.9.2018


Účelem stavby je náhrada stávajících mostů na silnici II/198 cca. 1 km za městem Planou ve směru na Tachov, které byly ve velmi špatném stavu. Jedná se o soumostí 2 mostů přes Hamerský potok a mlýnský náhon. Oba mosty budou zcela zdemolovány a na jejich místě postaveny nové.

Kontakt
Partneři