Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

 

Městský okruh

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje je příspěvková organizace, která má ve správě 4637 km silnic na území Plzeňského kraje. 

SÚSPK byla zřízena především za účelem optimalizace správy a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví
Plzeňského kraje , jejich součástí a příslušenství jakož i dalšího majetku, který byl organizaci předán k hospodaření podle příslušných ustanovení jejich zřizovacích listin.

 

Aktuality & Upozornění
_1030639

Aktuálně ze západního obchvatu

Na stavbě Městského okruhu Křimická – Karlovarská v Plzni aktuálně probíhají zemní práce, štětové jímky a vytažení štětovnic, podkladové betony, vázaní armatury základů, dříků a hlav pilířů a předmontáže skruží, založení pro věžové jeřáby, ukládka výztuže nosné konstrukce a osazení ložisek, betonáž a předpínací výztuže na estakádě přes zátopové území řeky Mže.

DJI_0942

Sušice ulice T.G. Masaryka

Rekonstrukci ulice T. G. Masaryka iniciovalo město Sušice už v roce 2017, kdy byla ve spolupráci s Plzeňským krajem prostřednictvím SÚSPK zahájena projektová příprava se záměrem obnovy úseku komunikace od okružní křižovatky u Daliborky po nábřeží Karla Houry. Vlastní práce byly zahájeny koncem dubna letošního roku a dokončeny v termínu k 1. prosinci 2020.

IMG_20201213_105813

Průtah Plánice

V Plánici skončila rekonstrukce silnice II/186. Stavba v délce 857 metrů probíhala ve vnitřním úseku města ve větší části Klatovské ulice. 

20201202_092454

Průtah Chrástem

Od poloviny června letošního roku komplikovala řidičům projíždějícím Chrástem stavba okružní křižovatky na křížení silnice II/180 a II/233 v blízkosti železničního přejezdu.

Kontakt
Partneři