Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje je příspěvková organizace, která má ve správě 4616 km silnic na území Plzeňského kraje. 

SÚSPK byla zřízena především za účelem optimalizace správy a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Plzeňského kraje, jejich součástí a příslušenství jakož i dalšího majetku, který byl organizaci předán k hospodaření podle příslušných ustanovení jejich zřizovacích listin.

Aktuality & Upozornění
IMG_6776

Průběh stavby "II/233 Plzeň – Chrást"

19.11.2018


Stavba řeší celoplošnou opravu živičného povrchu silnice II/233 v úseku Plzeň – Újezd až Chrást přejezd ČD. Řešený úsek je rozdělen na tři části. (více)

směr Vrčeň-křižovatka Čižice

Průběh stavby "II/191 Vrčeň - Dožice - oprava"

12.11.2018


Stavba je realizována v intravilánu silnice II/191 v úseku mezi obcemi Vrčeň a Dožice. Celková délka opravy je 5,86 km a uskutečněna je ve 2 etapách dle schváleného plánu. (více)

Foto 3 Prášily_po

Dokončení stavby "III/16911 Skelná – Prášily, 1. a 3. úsek"

5.11.2018


V polovině října letošního roku byla dokončena akce „III/16911 Skelná – Prášily, 1. a 3. úsek“. Jednalo se o opravu povrchu komunikace III/16911 v délce 4,8 km, která navázala na stavební akci provedenou v loňském roce (oprava 2. úseku tehdy zahrnovala rekonstrukci části komunikace o délce 1 km a rekonstrukci dvou mostních objektů). (více)

IMG_0366

Výměnná stáž úředníků Vlády Horní Falce v Plzeňském kraji

30.10.2018


Ve dnech 25. a 26. října 2018 navštívili Plzeňský kraj úředníci Vlády Horní Falce (Bavorsko, SRN) Dr. Richard Bosl, Heinrich Cebulla, Josef Kreitinger a Berthold Schneider. (více)

Kontakt
Partneři