Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

 

Městský okruh

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje je příspěvková organizace, která má ve správě 4637 km silnic na území Plzeňského kraje. 

SÚSPK byla zřízena především za účelem optimalizace správy a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví
Plzeňského kraje , jejich součástí a příslušenství jakož i dalšího majetku, který byl organizaci předán k hospodaření podle příslušných ustanovení jejich zřizovacích listin.

 

Aktuality & Upozornění
grafická příloha objízdné trasy3

Úplná uzavírka silnice č. II/230 za Stříbrem

Přeložka silnice II/230, která je důležitou stavbou ve městě Stříbře a je financována částkou 89 miliónů korun Plzeňským krajem a EU, vstupuje do své závěrečné fáze výstavby. Mimo jiné jde o napojení této přeložky na stávající silnici II/230.

Radešov 2020

Úplná uzavírka komunikace v úseku Dlouhá Ves – Radešov

Od 1. dubna opět pokračují stavební práce na stavbě „II/169 a II/145 Dlouhá Ves – Radešov úsek B a C“. Komunikace je opravována za úplné uzavírky s převedením dopravy na objízdnou trasu (viz obrázek).

no-img

Omezení provozu podatelny Koterovská 162

Vážení,

dovolujeme si Vás upozornit, že se od 16.3.2020 do dovolání mění provozní doba podatelny pro veřejnost.

Aktuálně stanovené otevírací hodiny:

Pondělí 9:00 - 12:00

Středa 9:00 - 12:00

 

Dále upozorňujeme, že i provoz v ostatních kancelářích je omezený a doporučujeme všem, aby si nejdříve telefonicky ověřili přítomnost zaměstnance SÚSPK na pracovišti. Veškeré kontakty nejdete zde

 

Přístup do budovy Koterovská 462/162, Plzeň je omezen a v případě návštěvy podatelny je nutné přivolat zaměstnance SÚSPK, aby Vám spodní dveře otevřel. Číslo na podatelnu: 377 172 403

Děkujeme za pochopení.

 

Objízdná trasa ll-605(002)

Objížďka u Stříbra - úplná uzavírka silnice II/605

Od 10. února 2020 do 20.května 2020 je na výjezdu za Sříbra úplně uzavřena část silnice II/605 (Plzeňská). Důvodem je napojení silnice ll/230 na stávající silnici ll/605. Tuto stavbu realizuje Plzeňský kraj nákladem 89 mil. Kč. Stavba ulehčí dopravní situaci ve městě Stříbře a usnadní spojení města a dálnice D5.

Kontakt
Partneři