Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje je příspěvková organizace, která má ve správě 4616 km silnic na území Plzeňského kraje. 

SÚSPK byla zřízena především za účelem optimalizace správy a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Plzeňského kraje, jejich součástí a příslušenství jakož i dalšího majetku, který byl organizaci předán k hospodaření podle příslušných ustanovení jejich zřizovacích listin.

Aktuality & Upozornění
VZ TOEL

VZ: TOEL pro SÚSPK (2018-2019) – předběžné tržní konzultace dne 5.3.2018 od 10:00

Cílem předběžné tržní konzultace bude zejm. zjištění jaký způsob stanovení kupní ceny extra lehkého topného oleje po dobu účinnosti rámcové dohody, považují na konzultaci zúčastnění dodavatelé za nejvhodnější.

8

Vyhlašování veřejných zakázek na opravy a rekonstrukce silnic II. a III. tříd v roce 2018

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (dále jen SÚSPK), realizuje v letošním roce 67 staveb z finančních prostředků Plzeňského kraje v celkové hodnotě 555 milionů korun vč. DPH, ze součtu 67 staveb je 11 staveb mostních (vč. propustků), jedna stavba opěrné zdi, jedna výstavba cyklostezky a převážná část - 56 staveb je silničních, celkově se jedná o opravu přes 68 km silnic.

no-img

Změna sídla organizace

Nová adresa sídla organizace je: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

Asfaltové směsi pro SÚSPK - oznámení předběžných tržních konzultací (1)

Asfaltové směsi - výzva k účasti na předběžných tržních konzultacích

Zadavatel má v úmyslu zadávat veřejnou zakázku na dodávky asfaltových směsí, zejména ACO 8, ACO 11 apod. (dále jen „předmět VZ“) ve formě rámcové dohody účinné po dobu 3 let. Více informací naleznete v přiloženém PDF souboru

Kontakt
Partneři