Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

 

Městský okruh

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje je příspěvková organizace, která má ve správě 4637 km silnic na území Plzeňského kraje. 

SÚSPK byla zřízena především za účelem optimalizace správy a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví
Plzeňského kraje , jejich součástí a příslušenství jakož i dalšího majetku, který byl organizaci předán k hospodaření podle příslušných ustanovení jejich zřizovacích listin.

 

Aktuality & Upozornění
IMG_20200731_104454

Průtah Losiná

V Losiné byla zahájena rekonstrukce silnic III/18025 v délce 983 m a III/18047 v délce 60 m. Stavba je rozvržena do dvou etap. Stavební práce byly již zahájeny a to frézováním stávajícího povrchu silnice.

P1000805

Revitalizace alejí

SÚSPK získala dotaci na projekt revitalizace alejí podél silnic II. a III. třídy v úsecích Srbice – Poděvousy – Poděvouský les, Lučice – Chocomyšl, Lučice – Chudenice a Lučice – Poleň. Díky tomu dojde v těchto místech k ošetření stávajících dřevin a výsadbě nových.

P1030351

Skončila uzavírka mezi Radešovem a Dlouhou Vsí

V pátek 12.6. 2020 skončila uzavírka silnice mezi Douhou Vsí a Radešovem.

Mohylová

Otevření Mohylové ulice

V sobotu 13. 6. 2020 v odpoledních hodinách bude uvedena do provozu stavba „II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova – Stará cesta“ včetně navazujícího mostu přes řeku Úslavu.

Kontakt
Partneři