Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje je příspěvková organizace, která má ve správě 4616 km silnic na území Plzeňského kraje. 

SÚSPK byla zřízena především za účelem optimalizace správy a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Plzeňského kraje, jejich součástí a příslušenství jakož i dalšího majetku, který byl organizaci předán k hospodaření podle příslušných ustanovení jejich zřizovacích listin.

 


 

PF 2019_WEB

Aktuality & Upozornění
P1030278

„Rekonstrukce mostů ev.č. 198-046 a 198-047 Planá“

10.12.2018


Účelem stavby byla náhrada stávajících mostů na silnici II/198 přibližně 1 km za městem Planá ve směru na Tachov, které byly ve velmi špatném stavu. Jednalo se o „soumostí“ tvořené dvěma mosty - přes Hamerský potok a přes mlýnský náhon. Oba původní mosty byly zcela odstraněny a na jejich místě postaveny mosty nové. (více)

4

Dokončení stavby "Průběh stavby „Mosty ev. č. 11725-3 a 11725-4 Skořice + dva propustky“

3.12.2018


Předmětem stavby byla rekonstrukce dvou mostů ev. č. 11725-3 a 11725-4 včetně dvou přilehlých propustků u Strnadova mlýna před obcí Skořice. Původní mosty byly v havarijním stavu, doprava zde byla z důvodu bezpečnosti svedena do jednoho jízdního pruhu. (více)

obr.1

Průběh stavby "II/205 Modernizace aglomeračního okruhu – Loza"

26.11.2018


Jedná se o dílčí stavbu ze souboru staveb „II/205 Modernizace aglomeračního okruhu“. Kompletní rekonstrukce silnic II/205, II/204 a III/204 1 v obci Loza navazuje na již realizované průtahy obcemi  Nekmíř a Mrtník. Stavební práce jsou rozděleny do 3 let, přičemž v loňském roce byla provedena oprava mostu a silnice II/205 ve směru k obci Tlucná. (více)

20181123_111529_resized

Slavnostní otevření silnice „II/187 kř. I/22 – Plánice“

26.11.2018


V pátek 23.11.2018 proběhlo za účasti náměstka pro dopravu Ing. Pavla Čížka, generálního ředitele SÚSPK Ing. Miroslava Doležala, starosty obce Plánice Zdeňka Pavlíčeka a vedoucího provozní jednotky společnosti STRABAG a.s. Martina Lišky slavnostní otevření nově zrekonstruovaného úseku silnice II/187. Předmětem stavby byla oprava vybraných úseků komunikace II/187 v úseku od křižovatky sil. I/22 a II/187 na začátek obce Plánice. Celková délka úpravy činí 5,875 km.

Kontakt
Partneři