Statistika

 

 

Obchodní útvar - veřejné zakázky a nákup

Útvar obchodního ředitele organizace SÚSPK je členěn na oddělení veřejných zakázek a oddělení nákupu.

Oddělení veřejných zakázek zajišťuje agendu výběrových řízení zakázek a to jak veřejných zakázek zadávaných v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, tak i veřejných zakázek mimo režim zákona, jež jsou administrovány postupy dle Směrnice Rady Plzeňského kraje a Směrnice organizace, s výjimkou dodávek a služeb I. skupiny veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR).

Oddělení nákupu plně zastřešuje dodavatelské objednávky, zasmluvňuje všechny odběratelské a dodavatelské smlouvy na dodávky zboží a služeb v rozsahu VZMR I. skupiny.

 

Přehled veřejných zakázek vyhlášených v roce 2020

 

Veřejná zakázka

Malého rozsahu

Podlimitní

Nadlimitní

Celkem dle druhu

dodávky/objednávky

2 491

0

0

2 491

dodávky/sml.

452

13

9

474

stavební práce/sml.

177

43

1

221

služby/sml.

398

2

1

401

Celkem dle předpokládané hodnoty

3 518

58

11

3 587

Rozdělení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
v platném znění a Směrnice Rady Plzeňského kraje SRPK-2/2016/PRAV-002-Q:

Dodávky a služby:

do 2 mil. - veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

do 400 tis. - I. skupina VZMR

do 1 mil. - II. skupina VZMR

do 2 mil. - III. skupina VZMR

2 000 000 - 5 494 664 - zjednodušené podlimitní řízení

nad 5 494 664 - nadlimitní otevřené řízení

 

Stavební práce:

do 6 mil. - veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

do 500 tis. - I. skupina VZMR

do 1 mil. - II. skupina VZMR

do 6 mil. - III. skupina VZMR

6 000 000 - 50 000 000 - zjednodušené podlimitní řízení

50 000 000 - 137 366 600 - podlimitní otevřené řízení

nad 137 366 600 - nadlimitní otevřené řízení

   
sdílet na facebook