Jmenný seznam

Ing. Jiří Velíšek pověřený řízením organizace Plzeň, Koterovská 162 377 172 100 602 408 462
Kateřina Hlavatá asistentka generálního ředitele Plzeň, Koterovská 162 377 172 101 770 135 065
Markéta Froňková vedoucí kanceláře generálního ředitele Plzeň, Koterovská 162 377 172 502 773 793 562
Mgr. František Pachl     vedoucí útvaru int.auditu Stříbro,Soběslavova 1264 377 172 110 724 973 106
Ing. Čestmír Čakarov obchodní náměstek Plzeň, Koterovská 162 377 172 517 770 135 066
Ludmila Kvardová vedoucí oddělení veřejných zakázek Plzeň, Koterovská 162 377 172 412 605 299 718
Ing. Monika Tomášková vedoucí oddělení nákupu Plzeň, Koterovská 162 377 172 305 770 129 240
Bc. Martin Vít, MPA technický ředitel Plzeň, Koterovská 162 377 172 503 737 285 635
Mgr. Monika Seifertová projektová manažerka Plzeň, Koterovská 162 377 172 405 778 714 655
Ing. Jan Kuneš projektový manažer Plzeň, Koterovská 162 377 172 417 778 732 644
Bc. Ladislav Štětka tech.nám.pro přípr. a real. staveb Plzeň, Koterovská 162 377 172 504 605 299 702
Radek Kadlec vedoucí přípr. a real.staveb-KT Klatovy, Za kasárny 324 376 333 920 728 331 685
PhDr.Monika Klimentová vedoucí přípr.a real.staveb-DO Domažlice, Sadová 635 379 792 642 778 702 844
Lukáš Václavík vedoucí přípr.a real.staveb-PS Kralovice, Žatecká 732 373 300 166 737 285 653
Michal Nedvěd vedoucí přípr.a real.staveb-PM Plzeň, Doudlevecká 54 377 320 871 737 285 633
Ing. Jana Mrázová vedoucí přípr.a real.staveb-RO Rokycany, Roháčova 773, 371 519 553 721 977 829
Ing. Miroslav Tvrdý vedoucí přípr.a real.staveb-PJ Rokycany, Roháčova 773 377 172 505 777 364 169
Ing. Josef Popule vedoucí přípr.a real.staveb-TC Stříbro, Soběslavova 1264 377 172 709 602 138 436
Ing. Anna Wirtová ekonomická ředitelka                      Plzeň, Koterovská 162 377 172 220 777 366 376
Vladimíra Sádlová vedoucí oddělení personálistiky a mezd Klatovy, Za kasárny 324  377 172 212 775 884 134
Hana Grohol'ová vedoucí odd. účetnictví Plzeň, Koterovská 162 377 172 227 775 443 633
Lenka Martinovská finanční účetní Plzeň, Koterovská 162 377 172 224
Hana Dlesková vedoucí oddělení správy rozpočtu Plzeň, Koterovská 162 377 172 210 777 366 372
Radek Šíma provozně-výrobní ředitel Plzeň, Koterovská 162 377 172 304 778 434 199
Nina Pojarová asistentka Plzeň, Koterovská 162 377 172 509 728 825 088
Jiří Mužík náměstek provozně výrobního úseku Plzeň,Koterovská 162 377 172 306 724 201 928
Ing. Václav Beroušek vedoucí hlavních koordinátorů a technologů Plzeň,Koterovská 162 777 367 534
  hlavní koordinátor pro okres Klatovy a technolog VDZ Klatovy, Za kasárny 324 376 333 912  
Karel  Kraus vedoucí střediska 33 Klatovy Klatovy, Za kasárny 324 376 333 934 606 626 572
Jaroslav Majer vedoucí střediska 34 Klatovy Klatovy, Za kasárny 324 376 333 936 724 434 135
František Řepík vedoucí střediska 35 Horaždovice Horažďovice,Strakonická  948 376 512 521 724 434 123
František Vítovec vedoucí střediska 36 Sušice Sušice,  Pražská 917 376 524 777 724 434 139
Martin Jůn vedoucí střediska 37 Sušice Sušice,  Pražská 917 376 524 777 724 434 137
Miroslav Sušický hlavní kordinátor okresu Domažlice a technolog nátěry Domažlice, Sadová 635 721 817 988
František Čermák vedoucí střediska 23 Domažlice Domažlice, Sadová 635 379 792 628 773 776 712
Jiří Velíšek ml. vedoucí střediska 24 Kdyně Kdyně, Na Kobyle 748 379 732 969 777 497 809
Michal Kumpán vedoucí střediska 25 Horšovský Týn Horšovký Týn, Pivovarská 26 379 422 320 773 776 713
Milan Plundrich zatupující hlavní koordinátor okresu okres Plzeň sever a technik kvality technologií Kralovice, Žatecká 732 373 300 153 773 795 999
Petr Frdlík vedoucí střediska 74 Kralovice Kralovice, Žatecká 732 373 300 174 737 285 609
Zbyněk Jaroš vedoucí střediska 73 Kralovice Kralovice, Žatecká 732 373 300 172 737 285 607
Monika Pancová vedoucí střediska 75 Úněšov Úněšov 95 737 285 651
David Procházka vedoucí střediska 76 Plzen Plzeň, Doudlevecká 54 377 320 872 737 285 658
Jiří Slapnička hlavní koordinátor okresu Rokycany a Plzeň město a technolog mikrokoberce Rokycany, Roháčova 773 371 519 561 724 973 109
Martin Bittner vedoucí střediska 53 Rokycany a Plzeň-město Rokycany, Roháčova 773, 371 519 560 602 357 944
Lucie Pospíšková vedoucí střediska 54 Kařez Zbiroh, Kařez 141 371 794 432 602 256 860
Jaroslav Sádlo hlavní kordinátor okresu Plzen-jih a technolog Bagela, navážení Přeštice, Nepomucká 1139 377 172 600 605 299 701
Ing. Jan Kumpan vedoucí  střediska 43 Stod Stod, Stříbrská 447 377 901 175 773 776 715
Patrik Kolář vedoucí střediska 44 Přeštice Přeštice, Nepomucká 1139 377 897 386 605 299 709
Dagmar Parouzová vedoucí střediska 45 Seč Blovice, Seč 79 371 522 743 605 299 714
Václav Strejc vedoucí střediska 46 Dvorec Nepomuk, Dvorec 320 371 591 436 605 299 715
Peter Grohoľ zastupující hlavní koordinátor okresu Tachov a technolog frézování a spáry Stříbro, Soběslavova 1264 377 172 704 724 053 999
Karel Zušták vedoucí střediska 63 Planá u M.Lázní Planá, Tepelská 603 374 794 195 776 511 060
František Janota vedoucí střediska 64 Stříbro Stříbro, Soběslavova 1264 377 172 710 602 138 433
Václav Weiner  vedoucí střediska 65 Vysočany u Tachova Bor, Vysočany 1 374 790 435 602 138 434
Vít Hrkal vedoucí střediska 66 Tachov Tachov, Sokolovská 1070 374 722 085 728 675 075
Martin Kunzendörfer náměstek úseku dopravy a mechanizace Plzeň, Koterovská 162 377 172 302 605 299 704
Peter Grohoľ vedoucí úseku správy silnic Stříbro, Soběslavova 1264 377 172 704 724 053 999
Ing.Miroslav Flax technik správy silnic KT Klatovy, Za kasárny 324 376 333 922 607 788 242
Alžběta Hafnerová technik správy silnic DO Domažlice, Sadová 635 379 792 623 777 366 373
Martin Pícl technik správy silnic PS Kralovice, Žatecká 732 373 300 165 737 285 615
Michaela Štancová technik správy silnic RO Rokycany, Roháčova 773, 371 519 570 721 978 234
Kristína Hasmanová technik správy silnic Plzeň-město Plzeň, Doudlevecká 54 377 459 134 603 423 227
Kamila Koláříková technik  správy silnic PJ Přeštice, Nepomucká 1139 605 299 719
Eva Blažková technik správy silnic TC Stříbro, Soběslavova 1264 377 172 705 777 465 825
Tomáš Kunzendörfer vedoucí úseku správy mostů Plzeň, Koterovská 162 377 172 603 605 299 717
sdílet na facebook