Aktuality & Upozornění

Dokončení stavby "Průběh stavby „Mosty ev. č. 11725-3 a 11725-4 Skořice + dva propustky“

4

3.12.2018


Předmětem stavby byla rekonstrukce dvou mostů ev. č. 11725-3 a 11725-4 včetně dvou přilehlých propustků u Strnadova mlýna před obcí Skořice. Původní mosty byly v havarijním stavu, doprava zde byla z důvodu bezpečnosti svedena do jednoho jízdního pruhu.


Průběh stavby "II/205 Modernizace aglomeračního okruhu – Loza"

obr.1

26.11.2018


Jedná se o dílčí stavbu ze souboru staveb „II/205 Modernizace aglomeračního okruhu“. Kompletní rekonstrukce silnic II/205, II/204 a III/204 1 v obci Loza navazuje na již realizované průtahy obcemi  Nekmíř a Mrtník. Stavební práce jsou rozděleny do 3 let, přičemž v loňském roce byla provedena oprava mostu a silnice II/205 ve směru k obci Tlucná. (více)


Slavnostní otevření silnice „II/187 kř. I/22 – Plánice“

20181123_111529_resized

26.11.2018


V pátek 23.11.2018 proběhlo za účasti náměstka pro dopravu Ing. Pavla Čížka, generálního ředitele SÚSPK Ing. Miroslava Doležala, starosty obce Plánice Zdeňka Pavlíčeka a vedoucího provozní jednotky společnosti STRABAG a.s. Martina Lišky slavnostní otevření nově zrekonstruovaného úseku silnice II/187. Předmětem stavby byla oprava vybraných úseků komunikace II/187 v úseku od křižovatky sil. I/22 a II/187 na začátek obce Plánice. Celková délka úpravy činí 5,875 km.


Průběh stavby "II/233 Plzeň – Chrást"

IMG_6776

19.11.2018


Stavba řeší celoplošnou opravu živičného povrchu silnice II/233 v úseku Plzeň – Újezd až Chrást přejezd ČD. Řešený úsek je rozdělen na tři části. (více)


Průběh stavby "II/191 Vrčeň - Dožice - oprava"

směr Vrčeň-křižovatka Čižice

12.11.2018


Stavba je realizována v intravilánu silnice II/191 v úseku mezi obcemi Vrčeň a Dožice. Celková délka opravy je 5,86 km a uskutečněna je ve 2 etapách dle schváleného plánu. (více)


sdílet na facebook