Aktuality & Upozornění

Silnice II/180 v úseku Nýřany - Myslinka má nový kabát

IMG_9393

Na dálničním přivaděči od D5 až ke kruhovému objezdu před obcí Myslinka byl položen dvojitý mikrokoberec na ploše 29 700 m2. „Na tomto úseku byl mikrokoberec použit proto, že povrch živičné vozovky se takzvaně otvíral - chybělo v něm asfaltové pojivo a začínala se postupně odlupovat jednotlivá kamenná zrna. Takhle začínají na silnicích výtluky,“ vysvětlil Jiří Slapnička, vedoucí provozního střediska SÚSPK Tachov.


Opravuje se silnice mezi Chodovou Planou a Kyjovem

P1030671

V pondělí 12. srpna byla zahájena oprava silnice II/201 v úseku Chodová Planá-Kyjov. Silnice II/201 mezi Chodovou Planou a hraničním přechodem Broumov/Mahring je opravována po částech již několik let za financování Plzeňského kraje a prostředků SFDI. Silnice je důležitou komunikací, která propojuje hraniční přechod s Bavorskem s přilehlými částmi Tachovska a územím Karlovarského kraje. Povrch silnice byl již ve velmi špatném stavu, místy havarijním, protože od připojení České republiky k schengenského prostoru zde došlo k velmi výraznému navýšení silniční osobní i nákladní dopravy.


Stavba Břasy - Stupno

IMG_20190802_1108147[1]

Koncem července došlo k předání staveniště stavby silnice II/233 Břasy – Stupno. Opravovaný úsek začíná v místě křižovatky se silnicí  II/232 a končí u železničního přejezdu ve Stupně. Na silnici II/233 bude kompletně opraven povrch ve stávající šířce vozovky 6 metrů včetně zvětšení směrového poloměru. 


Stavby SFDI

20150518_113649

V letošním roce dojde k čerpání poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši 180 miliónů. Prostředky budou poskytnuty na základě podepsaného dodatku stávající smlouvy. 


Radešov

20190723_103607
V březnu letošního roku byly zahájeny práce na stavbě komunikací mezi Dlouhou Vsí a Radešovem v Pošumaví. Stavba je spolufinancována z programu IROP (Integrovaný regionální operační program) s předpokládanými náklady 269 mil. Kč. Zhotovitelé se snaží minimalizovat negativní důsledky na místní provoz i dostupnost turistických cílů.

sdílet na facebook