Aktuality & Upozornění

Průběh stavby II/201 Planá-Caltov

P1030177

22.10.2018


Účelem stavby byla celková oprava povrchu silnice II/201 v úseku od konce města Plané směrem ke Konstantinovým Lázním v délce 4,2km, který byl ve velmi špatném stavu. (více)


Průběh stavby „III/117, III/11725 a III/1783 - průtah Mirošov

20180829_095831

15.10.2018


Zahájení stavby proběhlo dne 3.6.2018 a plánované dokončení je do 3.11.2018. Investiční stavební akce je financována dvěma objednateli, a to Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje p.o. a městem Mirošov. Při realizaci stavby byla provedena kompletní rekonstrukce vozovky, dále pak úprava dvou protilehlých autobusových zastávek se zřízením místa pro přecházení, odvodnění komunikace do nových uličních vpustí a pročištění příkopů. (více)


Průběh stavby "II/203 Vejprnice – průtah, oprava povrchu"

20180927_132807

9.10.2018


Jedná se o stavbu s názvem „II/203 Vejprnice – průtah, oprava povrchu“ o celkové délce 1,35 km. Stavební práce byly zahájeny začátkem září a byly koordinovány se samostatnou akcí obce Vejprnice – zbudování nového přechodu pro chodce. (více)


Průběh stavby „Silnice II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, III – Okružní křižovatka (1. etapa)“

Foto_1_Plzeňská

3.10.2018


Zahájení stavby s názvem "Silnice II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, III – Okružní křižovatka (1. etapa)" proběhlo 13.9.2018 a plánované dokončení celé stavby je do 31.8.2019. Součástí stavby je povrchová oprava Plzeňské ulice v délce 720 m s dokončením do 31.10.2018. Stavba probíhá za částečné uzavírky dle schváleného časového harmonogramu a dle uzavřené Smlouvy o dílo. (více)


Průběh stavby „III/11731 – Nezvěstice propustek“

Nezvěstice propustek

25.9.2018


Investiční stavební akce byla financována dvěma objednateli: Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o. a obcí Nezvěstice. Původní propustek byl celý odstraněn a nahrazen dvěma paralelními železobetonovými rámy o šířce 1,5 m a výšce 1,2 m, čela na obou stranách byla opatřena dlažbou z lomového kamene. Součástí stavby byla i úprava vodovodního řadu v těsné blízkosti stavby. Zhotovitel Lesní stavby, s.r.o. zahájil realizaci 4.6.2018 a dokončil v termínu 14.9.2018, nyní je v předčasném užívání.


sdílet na facebook