Aktuality & Upozornění

Zahájení rekonstrukce Mohylové ulice a mostu přes Úslavu na sil. III/233

Objízdná trasa

25.4.2019


„II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice“ a „Rekonstrukce mostu přes Úslavu na Chrástecké ulici“

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje ve spolupráci se Statutárním městem Plzeň a VODÁRNOU Plzeň zahájí v pondělí 29.4.2019 od 7:00 hod. práce na stavebních úpravách Mohylové ulice v úseku Husův park - Masarykova a na rekonstrukci mostu přes Úslavu na Chrástecké ulici. (více)


Zahájení stavby "III/11742 Hradišťský Újezd – Přešín"

Přešín1

25.4.2019


Na začátku dubna byla zahájena stavba „III/11742 Hradišťský Újezd – Přešín“ v délce 3,3 km. Během oprav bude docházet k sanaci nevyhovujících míst a recyklaci za studena. Poté bude vytvořen nový povrch silnice ve dvou vrstvách asfaltové směsi. Součástí stavby je dosypání krajnic a provedení vodorovného dopravního značení. (více)


Vyhodnocení zimní údržby silnic v Plzeňském kraji 2018 - 2019

SÚSPK_040_190116

24.4.2019


SÚSPK provádí zimní údržbu silnic I., II., III. tříd v zimním období ve smyslu zákona č.13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky k němu č.104/1997 Sb., které trvá od 1. 11. kalendářního roku do 31. 3. následujícího kalendářního roku. Během tohoto období se na silnicích provádí zimní údržba, jejíž zásady rovněž stanovují výše uvedené zákonné normy. (více)


Plzeňský kraj se výrazně podílí na zlepšení dopravní infrastruktury na území města Plzně

Okružní křižovatka Zruč (2)

11.4.2019


Plzeňský kraj má ve svém vlastnictví cca 4 616 km silnic II. a III. tříd, z čehož jen 101 km se nachází na samotném území města Plzně. Přes tento velký nepoměr Plzeňský kraj vynakládá na zlepšení dopravní infrastruktury města Plzně nemalé finanční prostředky.


Zahájení stavby „Poběžovice, Rekonstrukce Masarykovy a Slovanské ulice“

Poběžovice_zahájení stavby

8.4.2019


Dne 1.4. 2019 byla zahájena investiční stavba Plzeňského kraje a Města Poběžovice vedená pod názvem : „Poběžovice, Rekonstrukce Masarykovy a Slovanské ulice“. (více)


sdílet na facebook