Aktuality & Upozornění

20190917_111137

Výsadba zeleně

P1000805

Mezi činnosti SÚSPK patří kromě oprav, rekonstrukcí a výstavby silnic i vysazování náhradní zeleně podél komunikací. Staré a poškozené stromy jsou káceny, protože kvůli polámaným větvím nebo trouchnivějícím kmenům bývají příčinou nehod.


Oprava Husovy třídy v Holýšově

P1060540

V Holýšově byla dokončena celoplošná oprava části stávající silnice III/1852 v úseku od konce města po chatovou oblast ve směru na Dolní Kamenici. Délka opraveného úseku v proměnné šířce 5,5 - 6 m je 600 m.


Opět před termínem

IMG_20190802_1108147[1]

V říjnu, s měsíčním předstihem oproti předpokladům, byla dokončena stavební úprava povrchu vozovky silnice II/233 od křižovatky se silnicí II/232 až po železniční přejezd poblíž zastávky Stupno.


Poděkování z Chanovic a Břas

Poděkování Břasy

Rádi zveřejňujeme poděkování z obcí, kde naše práce pomohla zlepšit dopravu. Starostové se obracejí na Plzeňský kraj, jehož prostřednictvím získává SÚSPK finance na stavby, nebo přímo na vedení SÚSPK.


Nepomuk ulice Zelenodolská

P1000778

Téměř rok trvala v Nepomuku oprava Zelenodolské ulice č. 111/11748, přilehlých prostranství a silnice ve směru na Klášter. Stavba řešila optimalizaci a homogenizaci šířkového uspořádání Zelenodolské ulice, pohyb pěších, úpravu křižovatek, včetně zajištění míst pro přecházení, a výstavbu parkovacích pruhů pro osobní automobily a autobusové zastávky.


sdílet na facebook