Aktuality & Upozornění

Stavba Břasy - Stupno

IMG_20190802_1108147[1]

Koncem července došlo k předání staveniště stavby silnice II/233 Břasy – Stupno. Opravovaný úsek začíná v místě křižovatky se silnicí  II/232 a končí u železničního přejezdu ve Stupně. Na silnici II/233 bude kompletně opraven povrch ve stávající šířce vozovky 6 metrů včetně zvětšení směrového poloměru. 


Stavby SFDI

20150518_113649

V letošním roce dojde k čerpání poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši 180 miliónů. Prostředky budou poskytnuty na základě podepsaného dodatku stávající smlouvy. 


Radešov

20190723_103607
V březnu letošního roku byly zahájeny práce na stavbě komunikací mezi Dlouhou Vsí a Radešovem v Pošumaví. Stavba je spolufinancována z programu IROP (Integrovaný regionální operační program) s předpokládanými náklady 269 mil. Kč. Zhotovitelé se snaží minimalizovat negativní důsledky na místní provoz i dostupnost turistických cílů.

Silnice v Němčicích hotové před termínem

20181023_103559

Další ukončená stavba zlepšila provoz v okolí obce Němčice poblíž Kdyně. Byla zde provedena celoplošná oprava silnice III/18411 v úseku od křižovatky se silnicí I/22 u Nového Dvora po křižovatku se silnicí III/0221 a III/18410 v Němčicích. Dále byla opravena část silnic III/18410 a III/0221 v zastavěné části Němčic. Zde kromě celoplošné opravy silnic byly upraveny krajnice a terén u mostu, napojeny sousední nemovitosti, výškově upraveny kanalizační poklopy a ostatní znaky inženýrských sítí. Obnoveno bylo vodorovné dopravní značení. Celková délka opravených úseků činila 7 147 metrů.


Skončila oprava silnice v Chrastavicích

P1040866

Jednalo se o opravu části stávající silnice II/183 a to v úseku od konce úpravy ve směru od Domažlic na Chrastavice po konec obce Chrastavice. Celková délka stavby je 1023 m.


sdílet na facebook