Aktuality & Upozornění

SÚSPK_075_181015_p

Plzeňský kraj podporuje rekonstrukce silnic

030

Komunikace mezi Novým Spálencem a Všeruby nabízí komfortní svezení

Od března platila na silnici II/190 v ÚTVARu šesti kilometrů mezi Novým Spálencem a Všeruby na Domažlicku   úplná  uzavírka provozu, během níž proběhlo nové uložení   asfaltových  vrstev vozovky s cílem zvýšit její únosnost. Dalšími   efekty je kromě zlepšení bezpečnosti silničního provozu také dosažení lepších dopravně ekonomických   parametrů,   jako   jsou   plynulost a hospodárnost provozu,  bezprašnost  a  také zvýšení komfortu dopravy. Silnice je vybavena i novým   vodorovným   dopravním značením a směrovacími sloupky.


Další otevřená silnice na Tachovsku

DSCF6573

Komunikace Únehle – Erpužice – Trpísty prošla celkovou rekonstrukcí

Šestikilometrový okruh silnice II/193 vedoucí z obce Únehle na Tachovsku přes Erpužice a Trpísty až k hranicím tachovského okresu byl  dnes  slavnostně předán do užívání. Rekonstrukce vyřešila dlouhodobě špatný stavebně-technický a dopravní stav této komunikace.   Byly    zesíleny její konstrukční vrstvy, což zvýšilo    únosnost   vozovky s   cílem zajistit její dlouhodobou životnost. Součástí stavby byla rovněž povrchová úprava všech navazujících sjezdů a rozjezdů křižovatek, dosypání a zpevnění krajnic a pročištění silničních příkopů.


Z Plzně až do Bavorska po perfektní silnici

001

Rekonstruovaná silnice II/189 Draženov – Klenčí pod Čerchovem zprovozněna

Naše organizace SÚSPK dnes slavnostně otevřela   poslední ÚTVAR silnice mezi Draženovem a Klenčím pod   Čerchovem na Domažlicku. Už v roce 2012 byl rekonstruován ÚTVAR z  Klenčí k hraničnímu   přechodu Lísková – Höll za 61 milionů korun,      z nichž 85% pokryla  evropská dotace z fondů ROP. V loňském roce se pokračovalo opravou průtahu samotným Klenčím.


sdílet na facebook