Dokončení stavby "III/16911 Skelná – Prášily, 1. a 3. úsek"

5.11.2018


V polovině října letošního roku byla dokončena akce „III/16911 Skelná – Prášily, 1. a 3. úsek“. Jednalo se o opravu povrchu komunikace III/16911 v délce 4,8 km, která navázala na stavební akci provedenou v loňském roce (oprava 2. úseku tehdy zahrnovala rekonstrukci části komunikace o délce 1 km a rekonstrukci dvou mostních objektů). (více)

Foto 3 Prášily_po

Činnosti v rámci 1. a 3. úseku letos zahrnovaly odfrézování stávajících asfaltových vrstev s vyrovnáním příčného profilu, lokální sanaci podkladních vrstev, rekonstrukci propustků, pokládku nové ložné a obrusné vrstvy, zpevnění krajnic, osazení směrových sloupků a provedení vodorovného dopravního značení. Dílo výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na významné komunikaci v turisticky atraktivní lokalitě národního parku Šumava. Celkové náklady na realizaci stavby, která byla zahájena 12. července, činily 37,2 mil. Kč. Akce byla financována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2018. Stavbu realizovala společnost Silnice Klatovy a.s. a zpracovatelem projektu byla plzeňská společnost INGEM a.s..

sdílet na facebook