Dokončení stavby "Průběh stavby „Mosty ev. č. 11725-3 a 11725-4 Skořice + dva propustky“

3.12.2018


Předmětem stavby byla rekonstrukce dvou mostů ev. č. 11725-3 a 11725-4 včetně dvou přilehlých propustků u Strnadova mlýna před obcí Skořice. Původní mosty byly v havarijním stavu, doprava zde byla z důvodu bezpečnosti svedena do jednoho jízdního pruhu. (více)

4

Rekonstrukcí byla kamenná klenba u každého z mostů nahrazena 2 rámy IZM 3/2 vedle sebe. Součástí byla oprava komunikace v celkové délce 250 m a oprava objízdné trasy silnice III/1786 od Skořic směrem na Trokavec. Stavba byla zahájena dne 23.4.2018 a dokončena 1.11.2018. Celkové náklady stavby činí 19.078,- tis. Kč bez DPH. Zhotovitelem prací byla společnost M Silnice a.s. a projektantem stavby Ing. Daniela Škubalová – projekční kancelář.

sdílet na facebook