Zahájení rekonstrukce Mohylové ulice a mostu přes Úslavu na sil. III/233

25.4.2019


„II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice“ a „Rekonstrukce mostu přes Úslavu na Chrástecké ulici“

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje ve spolupráci se Statutárním městem Plzeň a VODÁRNOU Plzeň zahájí v pondělí 29.4.2019 od 7:00 hod. práce na stavebních úpravách Mohylové ulice v úseku Husův park - Masarykova a na rekonstrukci mostu přes Úslavu na Chrástecké ulici. (více)

Objízdná trasa

Stavba je rozdělena na 3 základní etapy výstavby realizované za úplné uzavírky jednotlivých úseků dle postupu výstavby, s objízdnou trasou pro veškerou dopravu ulicemi Masarykova – Těšínská – Jateční (ve směru z Doubravky na Bílou Horu a Bolevec) a v opačném směru ulicemi Jateční – Rokycanská – Masarykova.

1.etapa výstavby bude probíhat v Mohylové ulici na úseku Husův park – Staniční ul. od 29.4. do 31.10.2019 a to včetně rekonstrukce mostu přes Úslavu s dokončením do 31.8.2019. V této 1.etapě budou převedeny autobusové linky MHD č. 30 a 28 na objízdné trasy (viz příloha), včetně zřízení náhradních zastávek za zrušené zastávky „Poliklinika Doubravka“ a „Husův park“.

Délka stavebních úprav Mohylové ulice je 466 m. Dojde k novému šířkovému uspořádání komunikace včetně výměny konstrukčních a krycích vrstev, dále proběhnou rekonstrukce zastávkových zálivů autobusů MHD, úpravy stávajících chodníků na stezku pro chodce a cyklisty, úpravy křižovatkových napojení místních komunikací a vybudování nových parkovacích stání. Součástí stavby je i kompletní rekonstrukce kanalizačních železobetonových stok vejčitého tvaru, včetně odlehčovací komory a vodovodu z tvárné litiny. Rekonstrukce navazujícího mostu přes Úslavu spočívá v zesílení nosné konstrukce pomocí předpínacích kabelů, výměně vozovky a izolace, mostních závěrů, zídek, ložisek, zábradlí, asfaltových chodníků a celkové sanaci železobetonové konstrukce mostu.

Celková cena za obě stavby je 91 805 585,- Kč včetně DPH 21%. (z toho pro SÚSPK = 30 107 745,- Kč, pro MP = 15 515 567,- Kč a pro VODÁRNU Plzeň = 46 182 273,- Kč)

Zhotovitelem stavby je subjekt „Společnost STRABAG + POHL CZ – Plzeň, Mohylová“ a dokončení stavby je v plánu do 05/2020.

 

Fáze č.1 bude probíhat od 29.4. do 10.7.2019

Fáze č.2 bude probíhat od 11.7. do 29.8.2019

 

Informace pro cyklisty a chodce

Po celou dobu provádění rekonstrukce Mohylové a mostu přes Úslavu bude zajištěn volný průchod chodcům přes stávající lávku pro pěší a cyklisty.

V dokumentech situace Fáze č.1 a situace Fáze č.2 v rámci 1.etapy výstavby naleznete červeně v orámovaných popisech zdůrazněno převedení pěších a provizorní přechody přes stavbu. V legendě „Upozornění“ je rovněž popsána nutnost zachování prostorů pro průchod pěších. Pro návštěvníky areálu Rapidu bude zajištěno parkování v Chrástecké ulici u mostu viz. situace v příloze (Chrástecká ulice bude zjednosměrněná).

sdílet na facebook