II/180 Dobřánky- okružní křižovatka

19.6.2019


V druhé polovině loňského roku byla zahájena stavba II/180 Dobřánky - okružní křižovatka. Stavba řeší přestavbu stávající a z hlediska bezpečnosti nevyhovující stykové křižovatky silnic II/180 a III/18043 na tříramennou okružní křižovatku. (více)

IMG-20190611-WA0001

Součástí stavby bude úprava navazujících komunikací včetně zastávkových zálivů. V rámci stavby došlo k přeložce inženýrských sítí a bude docházet k výstavbě nových chodníků. Stavba probíhá za částečné uzavírky řízené kyvadlově pomocí semaforů. Celá akce je společnou investicí SÚSPK a města Dobřany, kdy se Správa a údržba silnic podílí částkou 14 959 260,03 Kč vč. DPH a město Dobřany částkou 7 056 428,61 Kč vč. DPH. Předpokládaný termín dokončení je v červenci tohoto roku.

sdílet na facebook