III/11726 opěrná zeď Strašice

1.7.2019


Dne 10.5. 2019 byla zahájena stavba „III/11726 opěrná zeď Strašice“. Stavba řeší rekonstrukci stávající opěrné kamenné zdi z důvodu jejího nevyhovujícího stavu a z hrozby místního sesuvu. Stará kamenná zeď bude nahrazena železobetonovou úhlovou zdí. (více)

20190620_092126

Součástí stavby je také rekonstrukce komunikace v úseku zdi a úprava odvodnění. Celková délka úpravy komunikace je 90,80 m a délka opěrné zdi je 65,05 m. Akce je spolufinancována s městem Strašice z důvodu rekonstrukce mostu na místní komunikaci. Namísto stávajícího mostu v havarijním stavu bude zřízen nový most s nosnou konstrukcí železobetonovou monolitickou rámovou, opěra mostu navazuje na nábřežní zeď. Stavba je prováděna za úplné uzavírky části silnice III/11726 ve Strašicích vč. křižovatky s místní komunikací. Objízdná trasa vede po silnici II/117 na křižovatku se silnicí III/11723 a po této silnici na křižovatku III/11726 pro veškerou dopravu obousměrně. Předpokládaná doba realizace stavby je 4 měsíce.

sdílet na facebook