III/205 7 a III/205 8 Pláně – Vrážné, povrchová oprava

3.6.2019


Dne 24.5.2019 byla dokončena povrchová oprava silnice III. třídy na úseku obcí Pláně – Vrážné v okrese Plzeň-sever. (více)

20190524_092022

Práce na opravě silnice byly zahájeny dne 12.4.2019 předáním staveniště stavby zhotoviteli, kterým se na základě výběrového řízení stala společnosti ROBSTAV k.s. Jednalo se zejména o provedení celoplošné povrchové opravy pokládkou dvou souvislých živičných vrstev s lokálním zesílením podloží v místech viditelných deformací a výtluků. Součástí opravy byla úprava hospodářských sjezdů, pročištění silničních příkopů, dosypání krajnic, osazení směrových sloupků a provedení vodorovného dopravního značení. Práce na opravě byly dokončeny v předstihu plánovaného termínu, který byl stanoven k 12.6.2019. Celková délka opravené silnice činí 1,381 km s nákladem 6.478.100,53 Kč bez DPH.

sdílet na facebook