Nová cyklostezka na Hracholuskách

25.6.2019


24. 6. 2019 jsme zkolaudovali novou stavbu pro pěší a cyklisty na Hracholuskách. Jedná se o dva úseky smíšené stezky pro pěší a cyklisty, které napojují novou lávku umístěnou na zrekonstruovaném železničním mostě na místní cyklotrasy vedené po lesních cestách. Vzniklo tak nové propojení, které kvalitativně posouvá a hlavně legalizuje možnost překonání přehrady Hracholusky v místě železničního mostu. Nové spojení využijí místní obyvatelé, chataři i turisté, ale i samo o sobě se kvůli technickému řešení mostu, lávky a okolní přírodě stává cílem cest. (více)

P6110072

Stavba, jejíž provádění bylo náročné na koordinaci s prováděnou rekonstrukcí železničního mostu, začala v lednu 2019 a byla stavebně dokončena 31. 5. 2019. Severní úsek má délku 64 m a proměnnou šířku 3,0 – 4,0 m s maximálním sklonem 12%. Jižní úsek je dlouhý 103 m se šířkou 3,0 m s rozšířením před napojením na lávku. Povrch stezky je mlatový, opěrné stěny jsou provedeny z drátokošů a kameniva, zábradlí je dřevěné. Na cesty a lávku není povolen vjezd motorových vozidel. Na základě možných technických parametrů lávky (šířka a podélný sklon), požadavků Policie ČR a stanovení dopravního značení Odborem dopravy Městského úřadu Nýřany a Stříbro je pro zajištění bezpečnosti pěších i cyklistů přikázáno přes lávku kola převést. Prosíme, v zájmu všech návštěvníků o respektování tohoto příkazu.

Stavbu cyklostezky vyprojektoval VODOPLAN, s.r.o. a zrealizovala společnost Vodohospodářské stavby s.r.o., Divize 3 – Plzeňské komunikace, Plzeň. Stavba byla financována z prostředků Plzeňského kraje ve výši 3 477 022,45 Kč (vč. DPH).

Stavbu lávky zajišťoval přímo Plzeňský kraj. Projektantem stavby byla společnost TOP CON SERVIS s.r.o., Praha, která projektovala i rekonstrukci samotného železničního mostu pro SŽDC. Zhotovitelem mostu a lávky bylo sdružení: SMP CZ, a. s. Praha a MCE Slaný. Konečná cena lávky vč. DPH byla 12,6 mil. Kč, dotace Státního fondu dopravní infrastruktury byla přes 10 mil. Kč, zbytek hradil Plzeňský kraj.

 

Slavnostní otevření lávky a cyklostezky je 26. června od 14:00 hodin. Srdečně Vás zveme.

sdílet na facebook