Objížďka u Stříbra - úplná uzavírka silnice II/605

Od 10. února 2020 do 20.května 2020 je na výjezdu za Sříbra úplně uzavřena část silnice II/605 (Plzeňská). Důvodem je napojení silnice ll/230 na stávající silnici ll/605. Tuto stavbu realizuje Plzeňský kraj nákladem 89 mil. Kč. Stavba ulehčí dopravní situaci ve městě Stříbře a usnadní spojení města a dálnice D5.

Objízdná trasa ll-605(002)

Objízdná trasa vede po silnici ll/605 za železniční tratí doleva do ulice Vranovská směr Svinná po silnici lll/19329. Po 1,5 km na křižovatce se silnicí lll/00528 odbočíme doprava a po 1 km vyjedeme u bývalého Siemensu na stávající silnici ll/605. Objízdná trasa platí i v opačném směru.

sdílet na facebook