Otevření Mohylové ulice

V sobotu 13. 6. 2020 v odpoledních hodinách bude uvedena do provozu stavba „II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova – Stará cesta“ včetně navazujícího mostu přes řeku Úslavu.

Mohylová

Akce byla zahájena 29. 4. 2019 a jedná se o společnou investici Plzeňského kraje (zajišťovanou prostřednictvím SÚS PK), města Plzně a společnosti Vodárna Plzeň. Celkové náklady díla činí 92 mil. Kč, z čehož podíl SUS PK činí řádově 30 mil. Kč, města Plzně 16 mil. Kč a Vodárny Plzeň 46 mil. Kč.

Záměrem celého projektu byly stavební úpravy silnice II/233 v úseku mezi ulicemi Masarykova a Stará cesta o celkové délce 0,466 km a rekonstrukce mostu ev.č. 233-031 přes Úslavu. Stavba zahrnuje kompletní rekonstrukci komunikace včetně nového šířkového uspořádání, úpravy zastávkových zálivů MHD, vybudování chodníků a parkovacích stání, úpravy křižovatkových napojení místních komunikací, veřejného osvětlení, světelné signalizace a provedení vodorovného dopravního značení. Součástí díla byla rovněž kompletní obnova dešťové a splaškové kanalizace a vodovodních řadů.

Investice výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, komfortu jízdy a zlepšení dopravního propojení městských částí Doubravka a Bolevec.

Zhotovitelem stavby bylo sdružení společností STRABAG a.s. a POHL CZ a.s. a zpracovatelem projektu společnost D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

sdílet na facebook