Plzeňský kraj se výrazně podílí na zlepšení dopravní infrastruktury na území města Plzně

11.4.2019


Plzeňský kraj má ve svém vlastnictví cca 4 616 km silnic II. a III. tříd, z čehož jen 101 km se nachází na samotném území města Plzně. Přes tento velký nepoměr Plzeňský kraj vynakládá na zlepšení dopravní infrastruktury města Plzně nemalé finanční prostředky.

Okružní křižovatka Zruč (2)

Z nedávné minulosti si můžeme připomenout dvě největší investiční stavby, na kterých se Plzeňský kraj podílel (s využitím dotačních prostředků EU) částkou více jak 880 mil. Kč. Jednalo se o realizaci první etapy městského okruhu (nyní ulice Regensburská), která spojila ulice Domažlická (Nová Hospoda) a Chebská (Křimice), a o rekonstrukci Jateční ulice, jejíž součástí byla i výstavba nového mostu přes řeku Berounku.

V roce 2019 se na území města Plzně připravují nebo již realizují další stavební investice, opět za výrazného přispění z rozpočtu Plzeňského kraje. Nejvýznamnější z nich je druhá etapa městského okruhu, která spojí ulice Chebská (Křimice) a silnici I/20 ve směru na Karlovy Vary (Košutka). Zde Plzeňský kraj předpokládá investici ve výši 1,8 miliardy Kč. Tato největší stavba na území města Plzně by měla být zahájena v roce 2019 a dokončena v průběhu roku 2022.

Dalšími neméně významnými a finančně náročnými projekty na území města Plzně, které jsou v současné době v realizaci, jsou :

  • „Silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné Chrástecká 2. etapa“, kde se Plzeňský kraj na investici podílí částkou ve výši 54 mil. Kč; jedná se o společnou stavbu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Městem Plzní,
  • „II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice“, včetně rekonstrukce mostu přes Úslavu. Zde Plzeňský kraj plánuje vynaložit finanční prostředky ve výši 31 mil. Kč; jedná se o společnou stavbu Správy veřejného statku města Plzně a Vodárny Plzeň,
  • „Rekonstrukce Dlážděné ulice včetně okružní křižovatky a silnice III/18032 v Radobyčicích“; jedná se opět o společnou stavbu s městem Plzní, na kterou samotný Plzeňský kraj vynaloží přes 15 mil. Kč,
  • „Silnice II/231, rekonstrukce ul. 28. října, III. část, okružní křižovatka“; společná investice s městem Plzní; Plzeňský kraj se spolupodílí částkou ve výši 20 mil. Kč.

 

Plzeňský kraj, převážně opět s městem Plzní, připravuje i další investiční projekty, z nich bychom zmínili například následující:

  • rekonstrukce Červenohrádecká II. a III. etapa ;
  • silnice II/231, rekonstrukce ul. 28. října;
  • Tyršův most – Radobyčice ;
  • Rekonstrukce silnice III/18019 Sušická ulice;
  • Rekonstrukce mostů 605-059.1 a 059.2 Vejprnická ulice včetně lokálních celoplošných oprav,

to vše v celkové předpokládané hodnotě 316 mil. Kč investičních nákladů pro Plzeňský kraj.

sdílet na facebook