Podpis Kolektivní smlouvy na rok 2019

11.3.2019


Dne 8. března 2019 podepsali zástupci organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace a Sdružení závodních výborů odborových organizací SÚSPK Kolektivní smlouvu na rok 2019. (více)

riLnBA4aT

Sdružení závodních výborů odborových organizací vzniklo v roce 2010, ze sedmi odborových organizací, které působí u SÚSPK, jako partner ke spolurozhodování a vyjednávání se zástupci organizace. Jeho členy jsou předsedové základních odborových organizací. Při jednáních s organizací prezentují jednotné stanovisko všech odborářů organizace. Organizovanost u SÚSPK činí 34% všech zaměstnanců. Sdružení závodních výborů vyjednává se zástupci organizace jednotlivá ustanovení Kolektivní smlouvy, mimo jiné i platové podmínky zaměstnanců. Zaměstnavatel se snaží navyšovat platy nejméně o míru meziroční inflace a tím plní i dohodnutá ustanovení Kolektivní smlouvy. Z Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) se organizace snaží poskytnout zaměstnancům maximum benefitů, na které stačí rozpočet. Zaměstnancům jsou z rozpočtu FKSP vypláceny odměny při životních a pracovních výročích, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, dále zaměstnanci dostávají poukázky na vitamíny a permanentky na sportovní utkání . Organizace provozuje rekreační zařízení pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, o přidělování poukazů spolurozhodují zástupci jednotlivých odborových organizací. Zástupci odborových organizací oceňují vstřícnost při jednáních s vedením organizace při řešení jednotlivých požadavků a věří, že plnění Kolektivní smlouvy přispěje k dobrým pracovním podmínkám všech zaměstnanců SÚSPK.


Hana Grohoľová, předsedkyně SZV ZO OS

sdílet na facebook