Průběh stavby "II/201 Planá-Caltov"

22.10.2018


Účelem stavby byla celková oprava povrchu silnice II/201 v úseku od konce města Planá směrem ke Konstantinovým Lázním v délce 4,2km, který byl ve velmi špatném stavu. (více)

P1030177

Stavební práce na této opravě byly zahájeny dne 9.7.2018, a to provedením stržení krajnic a odfrézováním původního povrchu silnice. Následovaly lokální opravy silně poškozených míst vozovky s pokládkou nové ložné a obrusné vrstvy, opravy všech silničních propustků a pročištění příkopů. Práce byly zakončeny dosypáním a úpravou krajnic včetně zhotovení silnovrstvého vodorovného dopravního značení. Veškeré stavební práce byly provedeny ve velmi dobré kvalitě, dle schváleného harmonogramu a dokončeny dne 11.10.2018. Finanční náklady  na opravu této silnice ve výši 26,5 mil. byly uhrazeny z poskytnuté dotace SFDI ČR. Opravu realizovala akciová společnost Silnice Horšovský Týn a.s.

sdílet na facebook