Průběh stavby "II/205 Modernizace aglomeračního okruhu – Loza"

26.11.2018


Jedná se o dílčí stavbu ze souboru staveb „II/205 Modernizace aglomeračního okruhu“. Kompletní rekonstrukce silnic II/205, II/204 a III/204 1 v obci Loza navazuje na již realizované průtahy obcemi  Nekmíř a Mrtník. Stavební práce jsou rozděleny do 3 let, přičemž v loňském roce byla provedena oprava mostu a silnice II/205 ve směru k obci Tlucná. (více)

obr.1

V letošním roce byla provedena rekonstrukce silnice II/204 směr Dolní Bělá, III/180 6 směru Bučí a v současné době probíhají dokončovací práce a pokládka poslední, tj. obrusné, vrstvy na rekonstruované silnici II/205 ve směru na Manětín. V následujícím roce bude provedena rekonstrukce silnice II/204 směr obec Mrtník a rekonstrukce křižovatky všech uvedených silnic ve středu obce. V rámci stavby je prováděna rekonstrukce chodníků a kanalizace. Spoluinvestorem stavby je obec Loza. Stavební práce realizuje společnost BERGER BOHEMIA a.s. s minimálním podílem poddodavatelů.

sdílet na facebook