Průběh stavby "II/233 Plzeň – Chrást"

19.11.2018


Stavba řeší celoplošnou opravu živičného povrchu silnice II/233 v úseku Plzeň – Újezd až Chrást přejezd ČD. Řešený úsek je rozdělen na tři části. (více)

IMG_6776

Oprava zahrnuje odfrézování stávajícího krytu, provedení lokálních sanací podkladních konstrukcí, zpětné položení živičného souvrství, výškou úpravu uličních vpustí a výškovou úpravu ostatních znaků inženýrských sítí a výměnu odvodňovacích žlabů. Součástí úpravy je znovu obnovení vodorovného dopravního značení, osazení směrových sloupků a pročištění příkopů. Stavba probíhá za provozu. V současné době je již dokončena pokládka nového živičného povrchu na prvních dvou úsecích.Zbývá provést výměnu živičného povrchu na třetím úseku a obnovení VDZ na celé stavbě. Stavba je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a zhotovitelem stavby je společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.. Plánovaný termín dokončení kompletního díla je v průběhu prosince letošního roku.

sdílet na facebook