Průběžné informace k provádění zimní údržby

31.1.2019


Dovolujeme si Vám představit několik údajů o probíhající zimní údržbě. Zimní údržbu provádíme na základě Zřizovací listiny na 4616 km silnic II. a III. tříd Plzeňského kraje a na základě smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) i na 416 km silnic I. tříd v rámci kraje. (více)

P1010804

Udržované komunikace Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje:

  • 416 km na údržbu silnic I. třídy (na základě smlouvy s ŘSD ČR 2017-2025)
  • 1502 km krajských silnic II. třídy
  • 3114 km krajských silnic III. třídy

 

Z plánu zimní údržby vyplývá 115 okruhů, jedná se o pluhování sněhové pokrývky a posyp komunikací chemickými či inertními materiály.

  • chemický posyp: 79 okruhů, z toho 1 okruh dodavatelsky
  • inertní posyp: 34 okruhů
  • pluhování: 2 okruhy - dodavatelsky

 

Za měsíce listopad a prosinec roku 2018 bylo vozidly zimní údržby najeto celkem 209 847 km a spotřebováno níže uvedené množství materiálu:

  • posypová sůl: 7 877 tun
  • drť: 4 308 tun
  • škvára, struska: 1136 tun
  • solanka: 1 547 362 litrů

 

Výjimečnou situací, kdy bylo náročné zvládnout zimní údržbu, byl  namrzající déšť dne 30. 11. 2018, kdy při velmi nízkých teplotách povrchu silnic docházelo k okamžitému namrzání dešťových srážek. Za této situace je i chemický posyp málo účinný vzhledem k velkému úletu a odplavení posypové soli z povrchu silnice.

Velké problémy při zimní údržbě způsobují také bezohlední a nezkušení řidiči, zvláště potom řidiči kamionové dopravy. Řidiči přeceňují své schopnosti, zkušenosti a v kritických úsecích ve většině případ zablokují buď jeden jízdní pruh komunikace nebo dokonce oba pruhy. Tím znemožní průjezd sypače organizace a údržbu souvisejícího úseku silnice. Následné vyproštění vozidla sebou přináší zbytečné komplikace a zdržení ostatních účastníků silničního provozu.

sdílet na facebook