Průtah Losiná

V Losiné byla zahájena rekonstrukce silnic III/18025 v délce 983 m a III/18047 v délce 60 m. Stavba je rozvržena do dvou etap. Stavební práce byly již zahájeny a to frézováním stávajícího povrchu silnice.

IMG_20200731_104454

Kromě samotné rekonstrukce vozovky bude provedena úprava a výstavba inženýrských sítí (vodovod a kanalizace), úpravy autobusových zastávek, výstavba chodníků a parkovacích stání. Součástí stavby jsou také přeložky a nové pokládky inženýrských sítí (CETIN, ČEZ, VO). „Motoristé, kteří byli zvyklí projíždět Losinou do Štěnovic ze směru od Nepomuku, musí využít objízdnou trasu odbočkou na Nebílovy a dále přes Nebílovský Borek a Čižice,“ řekl vedoucí technik stavby Ladislav Zábranský. „Případně využít až sjezd k obchodnímu centru Olympia a poté pokračovat okrajovou částí Černic.“  Stavbu za více než 60 miliónů korun provádí sdružené firmy Swietelsky a Metrostav. První etapa by měla být dokončena do poloviny listopadu letošního roku, dokončení stavby se předpokládá do konce června 2021.  

 

sdílet na facebook