V březnu letošního roku byly zahájeny práce na stavbě komunikací mezi Dlouhou Vsí a Radešovem v Pošumaví. Stavba je spolufinancována z programu IROP (Integrovaný regionální operační program) s předpokládanými náklady 269 mil. Kč. Zhotovitelé se snaží minimalizovat negativní důsledky na místní provoz i dostupnost turistických cílů.
20190723_103607

Jde o rekonstrukci silnice II/145  v úseku mezi obcemi Dlouhá Ves a Radešov o celkové délce 5 300 metrů, která navazuje na první úsek realizovaný v roce 2015. 

Stavba zahrnuje:

  • odvodnění
  • přestavbu dvou mostních objektů
  • rekonstrukci nábřežní zdi a římsy včetně výměny záchytného systému
  • obnovu propustků
  • stabilizaci pravého okraje vozovky a nezpevněné krajnice vyztuženým svahem s ozeleněným lícem nebo gabionovými konstrukcemi
  • úpravu autobusových zastávek s vybudováním chodníků
  • zajištění skalních stěn a výchozů
  • provedení vodorovného dopravního značení a osazení silničního příslušenství (svodidla, zábradlí, směrové sloupky).

"Od začátku stavby se snažíme minimalizovat dopravní provoz pro místní obyvatele i turisty. Víme, že tato oblast je v sezóně vyhledávanou lokalitou a radikální omezení osobní dopravy by mělo negativní vliv zejména pro podnikatele v turistickém ruchu," řekl koordinátor stavby Radek Kadlec. "Od začátku července  je povolen průjezd autobusů veřejné linkové dopravy včetně cyklobusů. Nadále je po dohodě se zhotovitelem zajištěn přístup pro zásobování a návštěvníky kempů a přístup pro místní obyvatele." V současné době probíhají práce na zajištění skalního masivu síťováním a stabilizaci pravého okraje vyztuženým svahem s ozeleněným lícem a gabionovými konstrukcemi. Dále pak probíhají práce na propustcích a na rekonstrukci nábřežních zdí.

 

sdílet na facebook