Rekonstrukce Dlážděné ulice vč. okruční křižovatky a silnice III_18032 - Radobyčice

29.4.2019


V měsíci březnu byla zahájena stavební akce „Rekonstrukce Dlážděné ulice vč. okružní křižovatky a silnice III/18032 – Radobyčice“. (více)

IMG_8126

Jedná se o úpravu stávajícího uspořádání křižovatky z hlediska její nevyhovující bezpečnosti a nutné rekonstrukce napojených komunikací. Křižovatka bude nahrazena nově vybudovanou okružní křižovatkou. Rekonstrukce komunikace III/18032 bude zahrnovat část ulice Do Štěnovic a K Doudlevcům, zároveň budou upraveny místní komunikace ulice Dlážděná a Litická. V rámci stavby budou také vybudovány nové zastávkové zálivy a chodníky.

sdílet na facebook