Revitalizace alejí

SÚSPK získala dotaci na projekt revitalizace alejí podél silnic II. a III. třídy v úsecích Srbice – Poděvousy – Poděvouský les, Lučice – Chocomyšl, Lučice – Chudenice a Lučice – Poleň. Díky tomu dojde v těchto místech k ošetření stávajících dřevin a výsadbě nových.

P1000805

Dřeviny se nacházejí mimo zastavěné území města/obce. Celková délka stromořadí činí 6 300 běžných metrů. „U silnic bude obnoveno jednořadé nebo dvouřadé stromořadí. V první fázi vyhodnotíme na základě dendrologického průzkumu celkový stav jednotlivých dřevin. U stromů se střednědobou až dlouhodobou existencí navrhneme pěstební zásahy pro prodloužení jejich existence,“ upřesnila Michela Racková, vedoucí střediska péče o zeleň SÚSPK. „Při nové výsadbě musíme zvolit adekvátní druh a podle stávajícího sponu navrhneme dosadby mezi ponechané stromy.“ Hlavním cílem revitalizace je zachovat historickou stopu, zvýšit biodiverzitu a posílit funkčnost krajinné a sídelní zeleně v uvedených místech. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové způsobilé výdaje: 6, 835 milionu korun, z toho činí dotace EU 80 %. Revitalizace začala koncem května letošního roku, s dokončením se počítá do konce roku 2023.

sdílet na facebook