Silnice II/180 v úseku Nýřany - Myslinka má nový kabát

Na dálničním přivaděči od D5 až ke kruhovému objezdu před obcí Myslinka byl položen dvojitý mikrokoberec na ploše 29 700 m2. „Na tomto úseku byl mikrokoberec použit proto, že povrch živičné vozovky se takzvaně otvíral - chybělo v něm asfaltové pojivo a začínala se postupně odlupovat jednotlivá kamenná zrna. Takhle začínají na silnicích výtluky,“ vysvětlil Jiří Slapnička, vedoucí provozního střediska SÚSPK Tachov.

IMG_9393

Použitá technologie mikrokoberce má řadu výhod:

  • Prodlužuje životnost stávajících asfaltobetonových i cementobetonových úprav na silnicích, dálnicích, místních a účelových komunikacích.
  • Je výrazně levnější než odfrézování staré úpravy z asfaltobetonu a nahrazení vrstvou několika centimetrovou nového asfaltobetonu.
  • Není nutné zvyšovat vpustě kanalizace, revizní šachty, obrubníky apod., protože pokládaná vrstva je v řádu milimetrů.

Životnost mikrokoberce je běžně 6 až 8 roků. A to vždy podle stavu staré vozovky, na kterou se tyto tenké vrstvy pokládají. Minimální spotřebou materiálu se šetří nejen energie, ale i životní prostředí, kamenivo je přírodní materiál a asfaltové emulze neobsahují prvky, které by narušovaly životní prostředí.

„Při provádění těchto oprav komunikací jde vždy o krátkodobou uzavírku jednoho pruhu vozovky," doplnil Jiří Slapnička a dodal: „Střídavý provoz na druhém pruhu vozovky je řízen našimi zaměstnanci vysílačkami. Tyto úpravy jsou poměrně rychlé, nedělají žádné výrazné problémy s dopravou na dané silnici nebo v okolí. Takto jsme postupovali i při opravě silnice II/180. Nejkomplikovanějšími místy byly dva sjezdy na mimoúrovňovém křížení u Nýřan. Přesto jsme zvládli zajistit plynulý provoz včetně toho, že nedocházelo k blokování výjezdu z dálnice.“  

sdílet na facebook