Slavnostní otevření silnice „II/187 kř. I/22 – Plánice“

26.11.2018


V pátek 23.11.2018 proběhlo za účasti náměstka pro dopravu Ing. Pavla Čížka, generálního ředitele SÚSPK Ing. Miroslava Doležala, starosty obce Plánice Zdeňka Pavlíčeka a vedoucího provozní jednotky společnosti STRABAG a.s. Martina Lišky slavnostní otevření nově zrekonstruovaného úseku silnice II/187. Předmětem stavby byla oprava vybraných úseků komunikace II/187 v úseku od křižovatky sil. I/22 a II/187 na začátek obce Plánice. Celková délka úpravy činí 5,875 km.

20181123_111529_resized

(zleva: generální ředitel SÚSPK Ing. Miroslav Doležal, starosta obce Plánice Zdeněk Pavlíček, náměstek hejtmana pro oblast dopravy Ing. Pavel Čížek, vedoucí provozní jednotky společnosti STRABAG a.s. Martin Liška)

V extravilánových úsecích byla provedena recyklace podkladní vrstvy na místě zastudena v tl. 180 - 200 mm a pokládka ložné a obrusné vrstvy. V intravilánu obcí Křížovice a Nová Plánice pak bylo provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev s vyrovnáním příčného profilu a lokálními opravami neúnosných míst, a následně byla položena nová ložná a obrusná vrstva. Součástí stavby byla dále rekonstrukce propustků, zpevnění krajnic, úprava sjezdů, osazení směrových sloupků, provedení vodorovného dopravního značení a osazení svodidel. Realizace stavby, která výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, byla zahájena v srpnu a dokončena v říjnu letošního roku. Stavba byla financována z rozpočtu SFDI pro rok 2018 a náklady na její realizaci činily 37 mil. Kč. Zhotovitelem stavby byla společnost STRABAG a.s. a zpracovatelem projektu společnost MACÁN PROJEKCE DS s.r.o..

sdílet na facebook