Slavnostní otevření stavby "II/184 průtah Všeruby"

14.12.2018


Ve středu 12.12.2018 se v městysu Všeruby konalo slavnostní otevření stavby s názvem "II/182 průtah Všeruby". Slavnostního aktu se zúčastnil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Ing. Pavel Čížek, generální ředitel SÚSPK Ing. Miroslav Doležal, starosta městysu Všeruby Václav Bernard, ředitel závodu Plzeň ze společnosti EUROVIA CS, a.s. Ing. Jan Muzika a zástupce společnosti COLAS CZ, a.s. Ing. Josef Ředina  (více)

20181212_111306_resized

Na fotografii zleva: náměstek hejtmana pro oblast dopravy Ing. Pavel Čížek, starosta městysu Všeruby Václav Bernard, starosta městysu Eschlkam Josef Kammermeier, zástupce společnosti COLAS CZ, a.s. Ing. Josef Ředina, ředitel závodu Plzeň ze společnosti EUROVIA CS, a.s. Ing. Jan Muzika, generální ředitel SÚSPK Ing. Miroslav Doležal

 

Předmětem stavby byla rekonstrukce silnice II/184 v průtahu městysu Všeruby. Celková délka úpravy byla 1,435 km. Celá stavba byla realizována v intravilánu městysu Všeruby. V rámci stavby byla provedena rekonstrukce silnice II/184, výstavba chodníků, parkoviště, oprava kanalizačního řadu, přeložka vodovodního řadu, plynu, zařízení ČEZ, úprava svislého dopravního značení, vodorovného dopravního značení, VO a byly opraveny navazující úseky silnice II/184 na hranice se SRN a úsek silnice II/190 v intravilánu městysu Všeruby v rámci opravy objízdných tras.

Realizace stavby výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Zahájení stavby bylo v říjnu 2017 a úplné dokončení v listopadu 2018. Stavba byla financována z rozpočtu Plzeňského kraje a Městysu Všeruby. Celkové náklady pro oba investory činily 54,4 mil. Kč. Zhotovitelem stavby byla „Společnost II/184 Všeruby“ pro tento projekt utvořená společnostmi EUROVIA CS, a.s. a COLAS CZ, a.s..

 

 

sdílet na facebook