Slavnostní otevření stavby "Rekonstrukce mostu ev.č. 180-010 pod obcí Dolany"

4.7.2019


V úterý 2. července 2019 byla slavnostně otevřena stavba s názvem "Rekonstrukce mostu ev.č. 180-010 pod obcí Dolany". Původní most ev.č. 180-010 byl vybudován v letech 1935-1938 a převádí dopravu přes řeku Berounku po silnici II/180 pod obcemi Dolany a Chrást. Z historických podkladů bylo dohledáno, že rozpočtové náklady nového mostu byly vyčísleny v roce 1933 na 1.650.000,- Kčs. První kolaudace mostu proběhla v říjnu roku 1940.

P7021474

Dlouhodobě plánovaná rekonstrukce mostu byla zahájena v květnu 2018, kdy bylo provedeno úplné snesení a nahrazení původního vybavení mostu, byla demontována mostovka, která byla vystavěna širší, a to včetně nového veřejného chodníku šíře 1,5 m s 0,75 m širokým revizním chodníkem na protější straně. Rekonstrukcí mostu byla zvětšena šířka průjezdního prostoru vozovky z původních 5,4 m na nových 7,0 m. V rámci stavby byla provedena výstavba nových úložných prahů na podpěrách, nový středový pilíř a byly provedeny sanace ponechaných ŽB částí mostu jako jsou opěry, oblouky a stěnové stojky. Součástí stavby bylo rozšíření komunikace se zesílením náspů gabionovou stěnou s výstavbou nového chodníku podél komunikace svedeného mimo dopravní prostor silnice II/180.

Stěžejní stavební práce byly ukončeny k 15.12. 2018, kdy od 16.12. 2018 byl na mostě obnoven provoz. V dubnu 2019 byly za částečného omezení provozu provedeny dokončovací a sanační práce, převážně z vnější strany a spodní stavby mostu.

sdílet na facebook