Slavnostní otevření stavby "Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec – Přimda – 2. úsek"

2.7.2019


V pondělí 1.7.2019 se konalo slavnostní otevření stavby s názvem " Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec – Přimda – 2. úsek ". Slavnostního aktu se zúčastnil hejtman Plzeňského kraje Ing. Josef Bernard, náměstek hejtmana pro oblast dopravy Ing. Pavel Čížek, generální ředitel SÚSPK Ing. Miroslav Doležal, ředitel závodu Plzeň ze společnosti EUROVIA CS, a.s. Ing. Jan Muzika a starostka Starého Sedliště Jitka Valíčková (více)

DSC01626
(na fotografii zleva: hejtman Plzeňského kraje Ing. Josef Bernard, ředitel závodu Plzeň ze společnosti EUROVIA CS, a.s. Ing. Jan Muzika, starostka Starého Sedliště Jitka Valíčková,  náměstek hejtmana pro oblast dopravy Ing. Pavel Čížek, generální ředitel SÚSPK Ing. Miroslav Doležal)

 

Důvodem rekonstrukce úseku silnice II/198 byl především havarijní stav povrchu a nevyhovující šířkové parametry vozovky. Samotná rekonstrukce byla zahájena dne 28.6.2018 a byla prováděna v úseku od začátku obce Úšavy až ke sjezdu z dálnice D5 (exit 136) v délce 5 395 metrů. Rekonstrukce silnice spočívala v celkové opravě povrchu komunikace včetně jejích podkladních, ložných a ve velké části i všech konstrukčních vrstev, rozšíření koruny silnice včetně úpravy hráze rybníka, zřízení nových propustků, sjezdů, příkopů, silničních svahů, krajnic, svislého a vodorovného dopravního značení, osazení směrových sloupků, svodidel, zábradlí a výsadba doprovodného silničního stromoví. Finanční náklady této rekonstrukce představují 80 mil. Kč a jsou spolufinancovány z prostředků EU – programu IROP. Rekonstruovaný poslední úsek navazuje na již dokončené dva úseky silnice II/198 a celý tento dálniční přivaděč na D5 vedoucí z jedné strany od města Tachova a z druhé strany od města Přimdy byl ke spokojenosti veřejnosti tímto celý zrekonstruován. Významně tak přispěje ke zrychlení a zvýšení bezpečnosti dopravy a bude splňovat dnešní normalizované parametry a podmínky dálničního přivaděče.

Uvedenou akci pro SÚSPK realizovala společnost EUROVIA CS, a.s., která stavební práce provedla ve velmi dobré kvalitě a při dodržení veškerých sjednaných podmínek.

sdílet na facebook