Stavba Břasy - Stupno

Koncem července došlo k předání staveniště stavby silnice II/233 Břasy – Stupno. Opravovaný úsek začíná v místě křižovatky se silnicí  II/232 a končí u železničního přejezdu ve Stupně. Na silnici II/233 bude kompletně opraven povrch ve stávající šířce vozovky 6 metrů včetně zvětšení směrového poloměru. 

IMG_20190802_1108147[1]

Tím dojde k odstranění dopravní závady, která byla tvořena nevhodným směrovým vedením vozovky s velmi malým směrovým poloměrem.  Součástí stavby je přeložka vedení CETIN. Zhotovitelem je firma Robstav k.s. Délka opravovaného úseku činí 1 286 metrů.

"Další součástí stavby je  zřízení nového chodníku v délce 65 metrů podél upravované komunikace pro investora obec Břasy", uvedla Jana Mrázová, vedoucí technička stavby. "Stavba je prováděna za úplné uzavírky s objízdnou trasou pro všechna motorová vozidla po silnici II/232 přes obec Bezděkov, Březina, před obcí Osek dále po silnici III/2325 přes Vitinku, Bušovice do Smědčic, a poté po silnici II/233 přes Sedlecko, Střapole, Všenice do Stupna. Tato objízdná trasa funguje obousměrně." Stavba byla zahájena první etapou začínající u křižovatky s II/232 až před směrový oblouk u železnice ve Stupně.

Dobrou zprávou pro návštěvníky cyklistických  závodů (17.8.) je, že v době jejich konání bude umožněn přístup pro pěší z obou stran opravované komunikace. Úplné dokončení stavby je naplánováno k 30. říjnu 2019, skutečné dokončení se předpokládá dříve. Celkové náklady stavby jsou cca 9,5 mil. Kč,  z toho cca 1,2 mil. Kč hradí obec Břasy.

Stavba patří k akcím financovaným z rozpočtu SFDI. 

sdílet na facebook