STAVBA: II/169 a II/145 Dlouhá Ves – Radešov, úsek B a C

30.5.2019 AKTUALIZACE

Úplná uzavírka silnice Dlouhá Ves – Radešov bude prodloužena, důvodem je především bezpečnost a plynulost dopravy. Bonusem je zkrácení termínu dokončení stavby o čtvrt roku.

Více informací: http://www.isusice.eu/index.php/susice/102-zpravy/15691-uplna-uzavirka-dlouha-ves-radesov-bude-prodlouzena

Objízdná trasa_výřez

objízdná trasa.jpg


Zveřejněno den  27.3.2019:

V průběhu měsíce března byly zahájeny přípravné práce na stavbě „II/169 a II/145 Dlouhá Ves – Radešov, úsek B a C“. Jde o stavbu Plzeňského kraje zajišťovanou prostřednictvím SÚS PK, která je spolufinancována z programu IROP (Integrovaný regionální operační program) s předpokládanými náklady 269 mil. Kč. (více)

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/145 v úseku mezi obcemi Dlouhá Ves a Radešov o celkové délce 5.300 metrů, která naváže na první úsek realizovaný v roce 2015. Stavba zahrnuje rekonstrukci komunikace vč. odvodnění, přestavbu dvou mostních objektů (ev.č. 145-009, ev.č. 145-011), rekonstrukci nábřežní zdi a římsy vč. výměny záchytného systému, obnovu propustků, stabilizaci pravého okraje vozovky a nezpevněné krajnice vyztuženým svahem s ozeleněným lícem nebo gabionovými konstrukcemi, úpravu autobusových zastávek s vybudováním chodníků, zajištění skalních stěn a výchozů, provedení vodorovného dopravního značení a osazení silničního příslušenství (svodidla, zábradlí, směrové sloupky).

V současné době probíhají přípravné práce za částečného omezení silničního provozu a od 1.4.2019 do 30.6.2019 bude v úseku stavby úplná uzavírka s převedením dopravy na objízdnou trasu. Poté budou práce opět prováděny za částečné uzavírky. Celková doba výstavby činí 18 měsíců.

Realizace stavby výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, komfortu jízdy a zlepšení dostupnosti Národního parku Šumava z vnitrozemí České republiky.

Zhotovitelem stavby je sdružení společností SWIETELSKY stavební s.r.o. a BERGER BOHEMIA a.s. a zpracovatelem projektu společnost PONTEX spol. s.r.o..

sdílet na facebook