Stavba: „II/204 Dolní Bělá – průtah“

6.5.2019


SÚSPK společně s obcí Dolní Bělá, Bělskou skupinou a Vodárenskou a kanalizační a.s. realizuje prostřednictvím vybraného zhotovitele stavbu „II/204 Dolní Bělá – průtah“. Jedná se o kompletní rekonstrukci silnice II/204 a III/204 2 průtahem obce. (více)

20190502_112939_resized

Součástí stavby je rekonstrukce vodovodu, výstavba nové splaškové a dešťové kanalizace, výstavba nových chodníků a parkovacích stání, veřejného osvětlení apod. V rámci stavby dochází k demontáži stávajícího vzdušného elektrického vedení a jeho umístění do země. Stavba je rozdělena na 7 dílčích úseků s cílem minimalizovat omezení v obci při zachování technické proveditelnosti stavby, zejména inženýrských sítí. V loňském roce byl dokončen úsek č. 1. a. 2. směrem od obce Loza. V letošním roce se pokračuje úsekem č. 3, následovat budou úseky č. 4. a 5. Předpokládané dokončení stavby jako celku je plánováno na podzim 2020.

Zhotovitelem stavebních prací je společnost EUROVIA CZ, a.s.

sdílet na facebook