Sušice ulice T.G. Masaryka

Rekonstrukci ulice T. G. Masaryka iniciovalo město Sušice už v roce 2017, kdy byla ve spolupráci s Plzeňským krajem prostřednictvím SÚSPK zahájena projektová příprava se záměrem obnovy úseku komunikace od okružní křižovatky u Daliborky po nábřeží Karla Houry. Vlastní práce byly zahájeny koncem dubna letošního roku a dokončeny v termínu k 1. prosinci 2020.

DJI_0942
  1. Ulice T. G. Masaryka II/169 tvoří hlavní průtah Sušicí na Šumavu a je jedním z nejvytíženějších silničních úseků ve městě. Mnoho let trvající vysoká, a stále rostoucí, dopravní zátěž, stejně jako vysoká koncentrace chodců, činila komunikaci stále více rizikovou z pohledu bezpečnosti provozu. Za posledních několik let se technický stav viditelně zhoršil, což snížilo bezpečnost i další jevy, které snižují komfort uživatelů. Například zvýšený hluk, otřesy, prašnost, tvorbu kaluží a možné poškozování technické infrastruktury pod komunikací. Toto dlouhodobé zatížení neprospívalo ani okolním nemovitostem a jejich obyvatelům.
  2. Prostor ulice T. G. Masaryka je daný historicky, fyzicky je vymezený okolní poměrně úzce sevřenou zástavbou v mnoha případech historicky velmi hodnotných objektů, převážná část ulice se nachází v městské památkové zóně a přímo navazuje a dále rozvíjí historické jádro města.
  3. Nejdůležitější technickou úpravou, která proběhla, je sjednocení základní šířky komunikace na 7,0 metrů, což by mělo mít přímý vliv na vyšší bezpečnost a plynulost provozu. Řidiči jsou zúžením více motivováni k dodržování průjezdních rychlostí a ke zvýšení kázně, chodci mají usnadněn přehled a více možností, jak bezpečně ulici křižovat.
  4. Výrazné úpravy se dočkala místa, kde komunikaci kříží chodci (přechody a místa pro přecházení). Nejviditelnější změnou je nový přechod pro chodce před hotelem Svatobor. Všechny přechody byly vybaveny moderním bezpečným osvětlením a výše popsanými úpravami pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Generálním zhotovitelem stavby byla firma Silnice Klatovy, a.s. Celková smluvní cena zakázky byla téměř 32 miliónů korun. Z toho podíl města činil přes 25 milionů korun.  Plzeňský kraj prostřednictvím SÚSPK uhradil za rekonstrukci komunikace 6,6 milionu korun.

(článek vznikl s využitím podkladů Bc. Jana Vošalíka) 

sdílet na facebook