Úplná uzavírka komunikace v úseku Dlouhá Ves – Radešov

Od 1. dubna opět pokračují stavební práce na stavbě „II/169 a II/145 Dlouhá Ves – Radešov úsek B a C“. Komunikace je opravována za úplné uzavírky s převedením dopravy na objízdnou trasu (viz obrázek).

Radešov 2020

V zimním období probíhaly stavební práce za částečného omezení silničního provozu. Jednalo se o práce s minimálním zásahem do komunikace tak, aby po dobu zimní údržby byl zajištěn plynulý provoz. Na stavbě proběhne rekonstrukce římsy na nábřežní zdi, osazení záchytných plotů, frézování vozovky, pokládka nových asfaltových vrstev, zpevnění krajnic, úprava autobusových zastávek, nástřik vodorovného dopravního značení a osazení zádržných systémů. Stavba by měla být dokončena k 30.červnu letošního roku.

 

sdílet na facebook