Úplná uzavírka silnice č. II/230 za Stříbrem

Přeložka silnice II/230, která je důležitou stavbou ve městě Stříbře a je financována částkou 89 miliónů korun Plzeňským krajem a EU, vstupuje do své závěrečné fáze výstavby. Mimo jiné jde o napojení této přeložky na stávající silnici II/230.

grafická příloha objízdné trasy3

Tato fáze výstavby se bohužel neobejde bez úplné uzavírky silnice II/230, která začne 14. dubna 2020 a potrvá do 11. května 2020. Nová přeložka bude připojena na stávající úsek v prostoru Jirná – Myší kopec směrem k obci Ostrov u Stříbra.  Objízdná trasa vede ze Stříbra, kde se odbočí doprava ze silnice II/605 na silnici II/193 a po 5 km se přijede do Kladrub. Kladruby se dále po silnici  II/193 projedou a na konci města u kláštera se odbočí doleva na silnici  ll/203 vedoucí na Heřmanovu Huť. Po 3,5 km se přijede na okružní křižovatku silnic II/203 a II/230 u obce Ostrov u Stříbra. Celková délka objízdné trasy je 10 km a platí i v opačném směru od obce Ostrov u Stříbra směrem do Stříbra. Děkujeme všem řidičům za pochopení. Po dokončení stavby přeložky silnice II/230 u Stříbra, bude řidičům odměnou zrychlení dopravy a zvýšení bezpečnosti v úseku silnice II/230 Stříbro – dálnice D5.

 

sdílet na facebook