Vyčíslení zimní údržby 2018/2019 na silnicích II. a III. třídy

7.5.2019


Celkové finanční náklady (vč. DPH) na zimní údržbu v sezóně 2018/2019 byly 209 561 tis. Kč. I přestože jsou náklady nižší než za předchozí období, kdy celkové náklady dosáhly částky 210 216 tis. Kč vč. DPH, byla v letošní sezóně převážná většina finančních položek celkové částky oproti loňskému roku vyšší. (více)

SÚSPK_017_190116

tabulka

Jedinou výrazně nižší položkou celkové částky je pohotovost. V loňské sezóně bylo odpracováno 310 889 hod. pohotovosti v celkové částce 81 608 tis. Kč. Oproti tomu v sezóně 2018/2019 bylo odpracováno pouze 268 801 hodin pohotovosti, a to v celkové částce 68 295 tis. Kč.

Jak ukazují finanční náklady, spotřeba posypových materiálů se oproti předchozí sezóně zvýšila. V sezóně 2018/2019 bylo spotřebováno 4 038 848 litrů solanky, 20 354 t soli, 13 206 tun drtě a 3 880 tun ostatního inertního posypu.

Finanční náklady za zimní údržbu by byly ještě vyšší, kdyby v průběhu měsíce března nedošlo k oteplení. K zásahům tak docházelo jen sporadicky a lokálně.

 

 


 

sdílet na facebook