Výsadba nových stromů u Stříbra

Od 11. května letošního roku jezdí řidiči po přeložce silnice II/230 u Stříbra. V rámci stavby byly podél obou stran komunikace provedeny sadové úpravy. Celková plocha činí cca 2,6 ha.

20200521_095706

Z přiložených tabulek je zřejmé, jaké druhové složení a v jakém množství byla výsadba provedena. Péče o zeleň podél komunikací patří k důležitým činnostem SÚSPK při opravách, rekonstrukcích i nových stavbách.

 

latinsky

česky

Acer ginala

javor ginala

Acer campestre

javor babyka

Acer platanoides

javor mléč

Acer pseudoplatanus

javor klen

Alnus glutinosa

olše lepkavá

Amelanchier ovalis

muchovník vejčitý

Betula pendula

bříza bělokorá

Cotoneaster interigerimus

skalník obecný

Crataegus sp. (napr. Crataegus macrocarpa)

hloh (místně rozšířený taxon)

Euonymus europaeus

brslen evropský

Frangula alnus

krušina olšová

Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

Ligustrum vulgare

ptačí zob obecný

Lonicera xylosteum

zimolez obecný

Pinus sylvestris

borovice lesní

Prunus padus

střemcha obecná

Prunus avium

třešeň ptačí

Quercus robur

dub letní

Quercus petraea

dub zimní

Ribes alpinum

meruzalka alpská

Rosa glauca

růže sivá

Salix purpurea

vrba nachová

Sorbus aucuparia

jeřáb ptačí

Spiraea billardii

tavolník Billardův

Swida sangiunea

svída krvavá

Tilia x europaea

lípa evropská (lípa obecná)

 

popis

jednotky

SO 803

výsadba keřů v pásech jednořadá v rovině

m

800

výsadba keřů v pásech jednořadá ve svahu

m

668

výsadba keřů v pásech dvouřadá v rovině

m

542

výsadba stromů v pásech keřů v rovině

m

1880

výsadba stromů v pásech keřů ve svahu

m

423

založení trávníku lučního v rovině

m2

11076

založení trávníku lučního ve svahu 1:5-1:2

(plocha uvedena jako kolmý průmět)

m2

14890

celkem plošné prvky

m2

25966

 

sdílet na facebook