Poskytování informací 106/1999 Sb.

1. Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace


2. Důvod a způsob založení: Důvod a způsob založení vč. zřizovatele naleznete v sekci O nás


3. Organizační struktura: Organizační strukturu naleznete v sekci Organizační struktura 


4. Kontaktní spojení:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
adresa: Koterovská 462/162, 32600 PLZEŇ
telefon: 377 172 101
email: posta@suspk.eu, info@suspk.eu
datová schránka: qbep485

Další kontakty naleznete zde

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

Koterovská 462/162
Plzeň 2 - Slovany  326 00

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Koterovská 462/162
Plzeň 2 - Slovany  326 00

4.3. Úřední hodiny:

  Po: 7:00-11:30 a 12:00-14:30

  Út:  7:00-11:30 a 12:00-14:00

  St:  7:00-11:30 a 12:00-15:30

  Čt:  7:00-11:30 a 12:00-14:00

  Pá: 7:00-11:30 a 12:00-13:00

4.4 Telefonní čísla: 377 172 101, další čísla zde

4.5 Čísla faxu: organizace nemá fax

4.6. Adresa internetové stránky: www.suspk.eu

4.7 Adresa e-podatelny: posta@suspk.eu, podatelna@suspk.eu


5. Případné platby lze poukázat: na číslo účtu 5146600001/5500


6. IČ: 72053119


7. DIČ: CZ72053119


8. Dokumenty:

8.1 Seznam hlavních dokumentů: naleznete v záložce Dokumenty ke stažení

8.2. Rozpočet: schválený rozpočet na rok 2020 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2021 a 2022


9. Žádosti o informace: řídí se dle Sm 08 Podmínky a způsob poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.


10. Příjem žádostí a dalších podání: podatelna SÚSPK, p.o., Koterovská 162, 32600 Plzeň


11. Opravní prostředky: řídí se dle Sm 08 Podmínky a způsob poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.


12. Formuláře: formuláře jsou ke stažení zde nebo k vyzvednutí na centrální podatelně SÚSPK, p.o., Koterovská 162, 32600 Plzeň


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací: Naleznete v záložce Otázky a odpovědi


14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy: naleznete v záložce legislativa

14.2.Vydané právní předpisy: organizace nevydává právní předpisy


15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: ke stažení zde


16. Licenční smlouvy:

16.1 Vzor licenčních smluv:

16.2 Výhradní licence:


17. Výroční zpráva dle 106/199 Sb:

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2012


 

č.1-2017
Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 15.12.2017 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

„V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. si tímto dovoluji Správu a údržbu silnic
Plzeňského kraje, příspěvkovou organizaci jako povinný subjekt požádat o poskytnutí informace, kdo je vlastníkem
místní komunikace III. třídy č. 19526a v obci Chodov a kdo je pověřen správou a údržbou této komunikace?"

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 15.12.2017 poskytnuta tato odpověď:

"Silnice č. III/19526a je ve vlastnictví Plzeňského kraje. Správou a údržbou této silnice je pověřena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace."

 

č. 1-2018
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, obdržela dne 03.01.2018 Vaši žádost o poskytnutí informací v souvislosti s rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže číslo S695/2014/VZ-23801/2014/542/JVo. Vaše otázky zněly:


"1. Identifikovali jste osobu zodpovědnou za porušení zákona o veřejných zakázkách?
2. Jestliže ano, byla vyvozena osobní zodpovědnost dotyčného zaměstnance? Popřípadě jakým způsobem?
3. V případě, že nebyl určen viník, existuje dokumentace vysvětlující tuto skutečnost?
4. Byla přijata opatření zamezující opětovnému porušení zákona? Pokud ano, specifikujte prosím."

 

K dotazům uvádíme následující:

"1. Ne.
2. viz ad 1)
3. Věc byla projednána ve škodní komisi Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace.
4. Ano, veškeré požadavky na smluvní zajištění obaloven byly vyjmuty ze zadávacích dokumentací."


č. 2-2018
Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 20.8.2018 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

Dobrý den, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1. (Elektronickou) kopii dokumentu, kterým se SÚSPK coby pojištěný vyjadřovala subjektu Kooperativa pojišťovna, a.s coby pojišťovně ve věci pojistné události č. 4184021665 ze dne 20. 5. 2018 (nahlášené 22. 5. 2018) ohledně míry vlastní odpovědnosti za způsobenou škodu.

2. Kdo je autorem tohoto dokumentu? Pokud je autorů víc, uveďte prosím části dokumentu, za které jsou jednotliví autoři zodpovědní.

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu. Za jejich poskytnutí předem děkuji."

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 4.9.2018 poskytnuta tato odpověď:

„Na základě Vaší Žádosti si Vám SÚSPK dovoluje zaslat kopii vyjádření ke škodní události č. 4184021665(dále jen „Vyjádření“), ve kterém se SÚSPK coby pojištěný vyjadřovala subjektu Kooperativa pojišťovna, a.s. coby pojišťovně ve věci pojistné události ze dne 20. 5. 2018 (nahlášené dne 22. 5. 2018) ohledně míry vlastní odpovědnosti za způsobenou škodu.

Dále si k Vaší žádosti SÚSPK dovoluje sdělit, že Vyjádření zpracovala Mgr. Renata Papežová, LL.M., nyní jménem Mgr. Renata Špatenková, LL.M., která u SÚSPK působí na pozici právníka organizace.

Za poskytnutí této informace Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.“

 

č. 3-2018
Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 17.10.2018 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

"Dobrý den, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1. (Elektronickou) kopii všech dokumentů, kterými se SÚSPK coby pojištěný vyjadřovala subjektu Kooperativa pojišťovna, a.s coby pojišťovně ve věci pojistné události č. 4184021665 ze dne 20. 5. 2018 (nahlášené 22. 5. 2018) ohledně míry vlastní odpovědnosti za způsobenou škodu. Alespoň jeden z dokumentů obsahuje tvrzení, že fotografie doložené poškozeným k PU neobsahují údaj o času. Jedná se o dokument, ze kterého mi do telefonu citovala likvidátorka Kooperativa pojišťovny paní Lavičková, a který mi odmítla poslat s odůvodněním, že se jedná o interní dokument SÚSPK. Žádám o vydání všech dokumentů beh ohledu na formu, ať už se jedná o elektronickou poštu, položku v informačním systému nebo jiný typ dokumentu.

2. Kdo je autorem jednotlivých dokumentů? .

Doufám, že tentokrát jsem již plně specifikoval dokumenty, které požaduji. Žádám vás rovněž o dodržení zákonné lhůty pro řešení mé žádosti, která je stanovena na 15 kalendářních dní, a která byla při mé minulé žádosti téměř dvakrát překročena.

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.

Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu. Za jejich poskytnutí předem děkuji."

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 25.10.2018 poskytnuta tato odpověď:

"Na základě Vaší Žádosti si Vám SÚSPK dovoluje k bodu 1. Žádosti zaslat:

  • kopii Druhého vyjádření ke škodní události č. 4184021665 ze dne 2. 10. 2018, ve kterém se SÚSPK coby pojištěný vyjadřovala subjektu Kooperativa pojišťovna, a.s. coby pojišťovně ve věci pojistné události ze dne 20. 5. 2018 (nahlášené dne 22. 5. 2018) ohledně míry vlastní odpovědnosti za způsobenou škodu.

Dále si Vám dovolujeme sdělit, že První vyjádření ke škodní události č. 4184021665 ze dne 12. 6. 2018 (dále jen „První vyjádření“), ve kterém se SÚSPK coby pojištěný vyjadřovala subjektu Kooperativa pojišťovna, a.s. coby pojišťovně ve věci pojistné události ze dne 20. 5. 2018 (nahlášené dne 22. 5. 2018) ohledně míry vlastní odpovědnosti za způsobenou škodu, jsme Vám již zaslali na základě Vaší žádosti o informace ze dne 20. 8. 2018. Pro přehlednost zasíláme toto naše První vyjádření znovu.

Dále si k bodu 2. Vaší žádosti SÚSPK dovoluje sdělit, že obě výše uvedená vyjádření zpracovala Mgr. Renata Špatenková, LL.M., která u SÚSPK působí na pozici právníka organizace.

Za poskytnutí této informace Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů."

 

č.1-2019
Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 21.2.2019 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

"S ohledem na informace sdělené mu na Policii české republiky ve výše uvedeném přípise žádá tímto Město Nalžovské Hory a to v režim u zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Váš správní úřad v zákonné lhůtě o následující poskytnuti těchto informací:

1) Vydávala Vaše instituce, ať již k žádosti provozovatele střelnice, či k žádosti Policie České republiky, a to pro účely správního řízení o povolení provozování střelnice, provozovatel ARIAMED s.r.o., IČ: 26402971, se sídlem Kolinec č.p. 233, PSČ: 34142, jakékoliv stanovisko?

2) Pokud bylo Vaší institucí ve shora uvedené právní věci vydáno stanovisko, pak žádáme o sdělení, na základě jakého zákonného ustanovení byla Vaše instituce k jeho vydání věcně a místně příslušná, tedy na základě jakého zákonného ustanovení odvozovala Vaše instituce oprávnění k jeho vydání?

3) Je Vám známo, zda byl v dané právní věci požádán o stanovisko Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy?

Dále tímto Město Nalžovské Hory žádá v režimu zákona č. 106/ 1999 Sb., v znění pozdějších předpisů, pokud došlo Vaším úřadem k vydání výše uvedeného stanoviska, o zaslání kopie předmětného stanoviska Vaše ho správního úřadu."

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 8. 3. 2019 poskytnuta tato odpověď:

„Vzhledem k tomu, že právně zastupujete Žadatele, dovolujeme si Vám k jeho Žádosti poskytnout následující informace:

1)SÚS PK vydala souhlas s realizací projektu Střelnice Sedlečko (dále jen „Souhlas“) na základě žádosti společnosti Ariamed s.r.o., Kolinec 233, 341 42 Kolinec, IČO: 26402971.

2) SÚS PK je pověřená majetkovou správou pozemní komunikace III/18719, která sousedící s pozemky, na kterých byl projekt realizován. Komunikace přímo protíná prostor střelnice. SÚS PK mohla být rozhodnutím správního orgánu dotčena na svých právech a povinnostech, která ji vyplývají mimo jiné ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zřizovací listiny Plzeňského kraje ve znění jejích dodatků.

3) SÚS PK není známo, zda byl v dané právní věci požádán o stanovisko Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy.

4) SÚS PK Vám zasílá kopii Souhlasu včetně jeho přílohy (potvrzená situace)

Za poskytnutí této informace Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.“

 

č. 2-2019
Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 25.3.2019 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

"Dobrý den, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Jaká je minimální ze zákona předepsaná šířka komunikace pro obousměrný provoz v místě, v němž došlo k poškození vozidla Škoda Fabia viz pojistnou událost společnosti Kooperativa č. 4184021665 ze dne 20.5. 2018 (nahlášené 22. 5. 2018)?

2. Jaká byla skutečná šířka komunikace v době nehody přímo v místě nehody a bezprostředně před ní směrem k obci Ždírec?

3. Jakým způsobem došlo k měření a jak je toto měření dokumentováno?

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu. Za jejich poskytnutí předem děkuji."

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 9. 4. 2019 poskytnuta tato odpověď:

"Na základě Vaší Žádosti si Vám SÚSPK dovoluje zaslat následující informace:

U komunikace III/11745 je šířkové uspořádání dané historicky a vyhovuje obousměrnému provozu při dodržování zák. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kterým je povinen se řídit každý účastník silničního provozu na pozemních komunikacích. Žádný právní předpis neukládá předepsanou šířku komunikace. U nově budovaných a rekonstruovaných silnic se vychází ze šířkového uspořádání podle dané kategorizace navrhované komunikace dle ČSN 73 6101, která stanovuje za jakých podmínek a jaké návrhové parametry dálnice nebo komunikace mají mít.

Šířka komunikace III/11745 mezi obcemi Ždírec a Vlčice směrem na obec Ždírec je proměnlivá, průměrná šířka je 5 m. Měření proběhlo cejchovaným pásmem.

Dále si Vám dovolujeme sdělit, že za poskytnutí této informace Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů."

 

č. 3-2019
Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 28.5.2019 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

"Dobrý den,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací týkající se financování Městského (západního) okruhu - Plzeň:

1) Z jakých zdrojů byly/jsou/budou financovány jednotlivé etapy výstavby (podíl financí Statutárního města Plzeň, Plzeňského kraje, dotací EU, popř. jiné dotační tituly, např. dotace ze státního rozpočtu).

2) Pokud se jedná o dotace EU, či SR žádám o informaci v jaké fázi je žádost o dotace na jednotlivé etapy výstavby, tj. čerpání, schválená žádost, podaná žádost, příprava žádosti). Dále o informaci z jakého operačního programu by měla být realizace akce financována.

3) V jaké fázi je realizace druh etapy - tj. zda proběhla, nebo probíhají výběrová řízení na zhotovitele stavby a předpokládaný termín zahájení a ukončení."

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 11. 6. 2019 poskytnuta tato odpověď:

"Na základě Vaší Žádosti si Vám dovolujeme sdělit následující:

1) Stavba Městského (západního) okruhu byla rozdělena na 3 etapy, a to na nultou, I. a II. etapu. Nultá etapa – úsek Domažlická – Vejprnická byla v plné výši financována z rozpočtu Statutárního města Plzně. Financování I. etapy - úsek Domažlická – Křimická, bylo rozděleno na stavební objekty (SO) Plzeňského kraje a Statutárního města Plzně. SO Plzeňského kraje byly financovány z dotace Regionální operačního programu (ROP) regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad + z rozpočtu Plzeňského kraje. SO Statutárního města Plzně byly financovány z rozpočtu města. Druhá etapa – úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská, je taktéž rozdělena na SO Plzeňského kraje a SO Statutárního města Plzně. Financování SO Plzeňského kraje se předpokládá z dotace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) + z rozpočtu Plzeňského kraje. SO Statutárního města Plzně budou financovány z rozpočtu města.

2) SÚSPK podala dne 23. 11. 2018 žádost o podporu II. etapy prostřednictvím 70. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II“, prioritní osy 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.1 „Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T“. Dne 19. 2. 2019 bylo rozhodnuto o přidělení dotace ve výši 1,54 mld. Kč, která je vedena pod registračním číslem projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010407. Realizace uvedené stavební akce by měla být financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

3) V současné době se připravuje zadávací dokumentace pro zadávací řízení na výběr zhotovitele stavebních prací a související služby.Realizace bude zahájena po ukončení výběrových řízení. Ukončení stavby se předpokládá v polovině roku 2023.

Za poskytnutí této informace Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů."

 

č. 4-2019
Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 16.12.2019 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

"Vážení,

obracíme se na vás po delší době v zastoupení našeho klienta, spol. BIGGEST construct s.r.o., IČ: 05278627, se sídlem Domažlická 522/99, 318 00 Plzeň.

Jak jsem již v minulosti psal, náš klient nám předal smlouvu o dílo č. 1-S-02/6010342VDR (dále jen jako „Smlouva“), kterou se jako zhotovitel zavázal, že pro společnost EUROVIA CS a.s., jako objednatele, provede dílo – zemní práce na SO 101.1, So 101.4 a SO 105 jako součást stavby „II/232 Břasy – Liblín, dokončení“ a společnost EUROVIA CS a.s. se zavázala uhradit našemu klientovi cenu díla. Tuto smlouvu o dílo jsme vám v příloze zaslali. Z ní je patrné, že náš klient byl subdodavatelem spol. EUROVIA CS a.s. při realizaci výše uvedené zakázky.

Aktuálně je již spor veden u příslušného soudu. Vzhledem k tomu si Vás tímto dovolujeme požádat, s ohledem na zákon o svobodném přístupu k informacím, o zaslání anonymizovaných účetních dokladů, včetně příloh, zejména zjišťovacích protokolů, které byly vaší organizaci vystaveny a doručeny ze strany společnosti EUROVIA CS a.s. ohledně díla s názvem „II/232 Břasy – Liblín, dokončení“, a to konkrétně za stavební objekty SO 101.1 – oprava silnice II/232, km 12,420 – 22,770, SO 101.4 – opěrná zeď, SO 105 – DIO a dále také protokol o předání a převzetí díla.

Zároveň si vás dovolujeme požádat o sdělení, zda tyto faktury byly z vaší strany spol. EUROVIA CS a.s. uhrazeny v plné výši a dále o sdělení, zda existuje jiný dodatek ke smlouvě o dílo č. S250/16, než ty, které jsou uveřejněné v centrální evidenci smluv."

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 6.1.2020 poskytnuta tato odpověď:

"Vážený pane magistře,

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚS PK“) obdržela žádost o poskytnutí informací ohledně zhotovení díla s názvem „II/232 Břasy – Liblín, dokončení“ (dále jen „Žádost“). Vzhledem k tomu, že právně zastupujete žadatele, kterým je společnost BIGGEST construct s.r.o. se sídlem Borská 1232/40a, Skvrňany, 301 00 Plzeň (dále jen „Žadatel“), dovolujeme si Vám tímto k Žádosti zaslat následující informace:

SÚS PK v příloze č. 1 k tomuto dopisu poskytuje Žadateli smlouvu o dílo uzavřenou dne 16. 12. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 8. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 13. 12. 2017 včetně veškerých příloh (dále jen „Dokumenty“). Stavební objekty SO 101.1 – oprava silnice II/232, km 12,420 – 22,7701, SO 101.4 – opěrná zeď, SO 105 – DIO jsou v těchto Dokumentech rovněž zahrnuty. Poskytnutím Dokumentů včetně příloh, kde jsou uvedeny mimo jiné i měrné jednotky, množství a jednotkové ceny jednotlivých prací, získává Žadatel veškeré požadované údaje, neboť Dokumenty zcela odpovídají fakturaci včetně obsahu zjišťovacích protokolů. Dokumenty jsou současně k dispozici ke stažení na profilu zadavatele pod následujícím odkazem: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_4924.html, a to bez omezení.

SÚS PK v příloze č. 2 k tomuto dopisu poskytuje Žadateli protokol o odevzdání a převzetí stavby ze dne 29. 3. 2018.

SÚS PK dále sděluje, že z její strany byla cena za zhotovení díla s názvem „II/232 Břasy – Liblín, dokončení“ zhotoviteli, kterým byla společnost EUROVIA CS a.s. se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, zcela uhrazena. Celková fakturace odpovídala smlouvě o dílo ve znění jejích dodatků v rámci zhotovení díla. Všechny faktury byly ze strany SÚS PK uhrazeny zhotoviteli EUROVIA CS a.s. v plné výši.

SÚS PK dále sděluje, že ke smlouvě o dílo ze dne 16. 12. 2016 byl uzavřen pouze dodatek č. 1 ze dne 24. 8. 2017 a dodatek č. 2 ze dne 13. 12. 2017, přičemž oba tyto dodatky byly zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, tzn., že neexistují jiné dodatky než ty, které jsou uveřejněné v registru smluv.

SÚS PK věří, že poskytnutím výše uvedených informací na základě Žádosti bylo dosaženo účelu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterým je transparentnost hospodaření s veřejnými prostředky.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů."

 

č. 1-2020
Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 26.2.2020 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

"Vážení,

na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, žádáme SÚS o informace:

1. Kolik reklamních zařízení, jež byla dne 12., 13. a 14. února poškozena vichřicí, bylo odvezeno na území plzeňského kraje pracovníky SÚS.

2. Žádáme o zdokumentování přesných míst, kde se reklamní zařízení nacházela.

3. Žádáme o informaci, kde a kdy je možné, po uhrazení nákladů za odvoz, dané reklamní zařízení vyzvednout.

4. Žádáme o doložení fotodokumentace každého odvezeného reklamního zařízení z místa, kde se původně nacházelo.

5. Žádáme o informaci, dle jakého a čího pokynu bylo rozhodnuto o odvozu konkrétních reklamních zařízení.

6. Žádáme o informaci, kdo dal pokyn k likvidaci, odvozu a rozřezání reklamních zařízení.

7. Žádáme o informaci, jakým způsobem byl vyzván vlastník reklamních zařízení, jež byla poškozena vichřicí, o jejich nápravě či odstranění.

8. Žádáme o informaci, zda měl vlastník pozemku informaci o vstupu pracovníků SÚS na jeho pozemek a pokud ne, byl vlastník pozemku následně dle zákona č. 50/1976 Sb. odst. §134 o vstupu informován?"

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 11.3.2020 poskytnuta tato odpověď:

"Vážený pane *******,

dne 26. 2. 2020 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚS PK“) Vaši žádost o poskytnutí informací ohledně reklamních zařízení (dále jen „Žádost“).

SÚS PK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených jednotlivých otázek dovoluje poskytnout tuto informaci:

Pracovníci SÚS PK ve dnech 12., 13. a 14. února 2020 neodváželi na území Plzeňského kraje žádná reklamní zařízení. Na základě vnitřního šetření SÚS PK zjistila, že její pracovníci v předmětných dnech na území Plzeňského kraje s reklamními zařízeními nijak nenakládali, tzn. zaměstnanci SÚS PK reklamní zařízení z míst neodváželi, rovněž reklamní zařízení neopravovali, neodstraňovali, neuschovali a v souvislosti s reklamními zařízeními ani v těchto dnech neoslovovali žádné vlastníky reklamních zařízení a nevstupovali na cizí pozemky.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů."

sdílet na facebook