Aktuality & Upozornění

VZ: TOEL pro SÚSPK (2018-2019) – předběžné tržní konzultace dne 5.3.2018 od 10:00

VZ TOEL

Cílem předběžné tržní konzultace bude zejm. zjištění jaký způsob stanovení kupní ceny extra lehkého topného oleje po dobu účinnosti rámcové dohody, považují na konzultaci zúčastnění dodavatelé za nejvhodnější.


Vyhlašování veřejných zakázek na opravy a rekonstrukce silnic II. a III. tříd v roce 2018

8

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (dále jen SÚSPK), realizuje v letošním roce 67 staveb z finančních prostředků Plzeňského kraje v celkové hodnotě 555 milionů korun vč. DPH, ze součtu 67 staveb je 11 staveb mostních (vč. propustků), jedna stavba opěrné zdi, jedna výstavba cyklostezky a převážná část - 56 staveb je silničních, celkově se jedná o opravu přes 68 km silnic.


Změna sídla organizace

no-img

Nová adresa sídla organizace je: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň


Asfaltové směsi - výzva k účasti na předběžných tržních konzultacích

Asfaltové směsi pro SÚSPK - oznámení předběžných tržních konzultací (1)

Zadavatel má v úmyslu zadávat veřejnou zakázku na dodávky asfaltových směsí, zejména ACO 8, ACO 11 apod. (dále jen „předmět VZ“) ve formě rámcové dohody účinné po dobu 3 let. Více informací naleznete v přiloženém PDF souboru


Obyvatelé Chanovic a Velkého Boru se těší z opravené silnice

Silnice Velký Bor x Holkovice (2)

Během měsíce prosince byla opravena silnice v úseku Holkovice a Velký Bor na Horažďovicku. Oprava přispěla ke spokojenosti občanů okolních obcí, důkazem toho je dopis od starosty obce Chanovice.


sdílet na facebook