Aktuality & Upozornění

Průběh stavby „III/11731 – Nezvěstice propustek“

Nezvěstice propustek

25.9.2018


Investiční stavební akce byla financována dvěma objednateli: Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o. a obcí Nezvěstice. Původní propustek byl celý odstraněn a nahrazen dvěma paralelními železobetonovými rámy o šířce 1,5 m a výšce 1,2 m, čela na obou stranách byla opatřena dlažbou z lomového kamene. Součástí stavby byla i úprava vodovodního řadu v těsné blízkosti stavby. Zhotovitel Lesní stavby, s.r.o. zahájil realizaci 4.6.2018 a dokončil v termínu 14.9.2018, nyní je v předčasném užívání.


Průběh stavby "II/145 a II/190 Průtah Hartmanice, 1. etapa"

Hartmanice

17.9.2018


Na začátku května letošního roku byla zahájena stavba „II/145 a II/190 průtah Hartmanice, 1. etapa“. Jedná se o první část stavby, která řeší provedení rekonstrukce silnice II/145 v průtahu městem Hartmanice v délce 557 metrů.


Průběh stavby "Rekonstrukce Masarykovy ulice (Horšovský Týn)"

P1040744_1

11.9.2018


Jedná se o investiční akci Plzeňského kraje a Města Horšovský Týn. Stavba je situována v intravilánu města Horšovský Týn – silnice II/200. Celková délka rekonstruovaného úseku je cca 1000 m.


Průběh stavby „ Rekonstrukce mostů ev. č. 198-046 a 198-047 Planá“

P1030162

3.9.2018


Účelem stavby je náhrada stávajících mostů na silnici II/198 cca. 1 km za městem Planou ve směru na Tachov, které byly ve velmi špatném stavu. Jedná se o soumostí 2 mostů přes Hamerský potok a mlýnský náhon. Oba mosty budou zcela zdemolovány a na jejich místě postaveny nové.


Průběh stavby „III/11724 obchvat Rokycany – Hrádek“

20180612_092004

27.8.2018


Práce na stavbě byly zahájeny v březnu 2018. Do dnešního dne bylo na hlavní trase provedeno sejmutí ornice po celé trase stavby, dále byly provedeny zemní práce včetně sanace pláně v části úseku.


sdílet na facebook