Asfaltové směsi - výzva k účasti na předběžných tržních konzultacích

Zadavatel má v úmyslu zadávat veřejnou zakázku na dodávky asfaltových směsí, zejména ACO 8, ACO 11 apod. (dále jen „předmět VZ“) ve formě rámcové dohody účinné po dobu 3 let. Více informací naleznete v přiloženém PDF souboru

Asfaltové směsi pro SÚSPK - oznámení předběžných tržních konzultací (1)
sdílet na facebook