III/11724 obchvat Rokycany – Hrádek, 2. úsek

V letošním roce bude pokračovat stavba Obchvat Rokycany – Hrádek. První etapa této stavby, komunikační propojení ulic Šťáhlavská a Veselská, byla dokončena v roce 2013. Stavba druhého úseku bude navazovat v křižovatce s ulicí Veselská a končit v Hrádku v části Nová Huť. Délka druhého úseku je navržena na 3,35 km, celková délka stavby pak bude 5,5 km.

4_2018_obchvat Rokycany 2

Stavba bude financovaná Plzeňským krajem, předpokládané výdaje činí 115 mil. Kč. Plzeňský kraj získal na tuto akci dotační prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 90 %.

Stavbu bude realizovat firma Strabag a.s., projektantem stavby je D Projekt Plzeň Nedvěd. Termín dokončení stavby se předpokládá v prosinci roku 2019.

Stavba bude vybudována jako dvoupruhová komunikace šířky 7,5 m. Součástí stavby jsou přeložky navazujících komunikací, hospodářských sjezdů a samostatných sjezdů na přilehlé pozemky. V místě křížení s Pekelským potokem bude realizován nový dvoupólový most. Součástí stavby jsou přeložky vodovodních a kanalizačních řadů, melioračních odvodňovacích zařízení, přeložky sítí ČEZ, RWE a sdělovacích rozvodů. Stavba dále zahrnuje výsadbu zeleně a ochranné oplocení zabraňující vniknutí zvěře na komunikaci.

sdílet na facebook