Vyhlašování veřejných zakázek na opravy a rekonstrukce silnic II. a III. tříd v roce 2018

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (dále jen SÚSPK), realizuje v letošním roce 67 staveb z finančních prostředků Plzeňského kraje v celkové hodnotě 555 milionů korun vč. DPH, ze součtu 67 staveb je 11 staveb mostních (vč. propustků), jedna stavba opěrné zdi, jedna výstavba cyklostezky a převážná část - 56 staveb je silničních, celkově se jedná o opravu přes 68 km silnic.

8

Po odsouhlasení finančních prostředků na opravy komunikací II. a III. tříd Radou Plzeňského kraje se bezodkladně začaly vypisovat veřejné zakázky na jednotlivé stavby, které prošly schvalovacím procesem. Více jak polovina ze 67 staveb realizovaných v letošním roce je již vypsána a vyhodnocena ve veřejných výběrových řízeních.

Mezi největší stavby SÚSPK zahajované v tomto roce patří „II/117 Letiny-průtah“, „III/1804 Horní Bříza-Tovární ulice“, „Rekonstrukce Masarykovy ulice (Horšovský Týn)“, „II/145 a II/190 průtah Hartmanice, 1. etapa“, „II/204 Dolní Bělá-průtah“, „II/117, III/11725 a III/1783-průtah Mirošov“ a „Rekonstrukce mostů ev. č. 198-046 a 198-047 Planá“. Některé významné stavby byly již zasmluvněny v roce 2017 a jejich výstavba bude pokračovat také v letošní stavební sezoně: „II/184 průtah Všeruby“, „II/205 Modernizace aglomeračního okruhu-Loza“, „II/205 Manětín-hr. okr. K.V.“, „II/230 Nepomuk-Přeštice 2.část (úsek 2c-Újezd-Dolce-Kucíny)“, „III/18027 a III/18029 průtah Dolní Lukavice“, „II/117 Strašice-Mirošov-3.etapa, průtah Dobřív“, celkem se jedná o 11 staveb, které pokračují výstavbou z loňského roku.

Kromě uvedených staveb SÚSPK zahájí v letošním roce výstavbu tří velkých projektů za pomoci finanční dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP): „III/11724 Obchvat Rokycany-Hrádek, úsek 2“, „Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec-Přimda, 2. úsek“ a „Rekonstrukce mostu ev. č. 180-010 pod obcí Dolany“. Další tři projekty jsou ve fázi přípravy pro schvalování v rámci IROP.

SÚSPK má připraveny stavební akce („zásobník akcí“) k realizaci v případě poskytnutí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Očekávané poskytnutí dotace by umožnilo výstavbu dalších kilometrů silnic a rekonstrukci mostů v tomto roce.

Vlastními kapacitami SÚSPK prodlouží životnost povrchů komunikací v průběhu stavební sezony 2018 v délce okolo 340 kilometrů emulzními nátěry, mikrokoberci a tryskovou metodou. Pracovníci SÚSPK budou vyrovnávat příčné profily krytů komunikačních těles recyklovanou teplou asfaltovou směsí, recyklovat za studena vrchní vrstvy komunikací, zalévat spáry v krytu živičné komunikace asfaltovou zálivkou a obnovovat vodorovné dopravní značení. Na jmenované cyklické opravy komunikací II. a III. třídy je vyčleněno z finančních prostředků Plzeňského kraje 75 milionů korun včetně DPH.
 

sdílet na facebook