Změna sídla organizace

Nová adresa sídla organizace je: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

Dovolujeme si vám oznámit, že na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 463/17 ze dne 18.12.2017 došlo ke schválení dodatku č. 24 Zřizovací listiny organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace.

Tímto dodatkem došlo ke změně sídla organizace, kdy nová adresa sídla organizace je: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň. Změna nabyla účinnosti dne 31.12.2017. V současné chvíli je podána žádost o změnu zápisu sídla v Obchodním rejstříku. Prosím vezměte tuto změnu na vědomí a používejte novou adresu sídla při veškeré komunikaci s naší organizací, na smlouvách, fakturách apod.

 

Oznámení změny sídla organizace

Dodatek č. 24 Zřizovací listiny

Usnesení ZPK 463_17

 

 

 

 

 

 


16.1.2018

sdílet na facebook