Poskytování informací 106/1999 Sb

1. Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace


2. Důvod a způsob založení: Důvod a způsob založení vč. zřizovatele naleznete v sekci O nás


3. Organizační struktura: Organizační strukturu naleznete v sekci Organizační struktura 


4. Kontaktní spojení:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
adresa: Koterovská 462/162, 32600 PLZEŇ
telefon: 377 172 101
email: posta@suspk.eu, info@suspk.eu
datová schránka: qbep485

Další kontakty naleznete zde

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

Koterovská 462/162
Plzeň 2 - Slovany  326 00

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Správa a údržba silnice Plzežnského kraje, p.o.
Koterovská 462/162
Plzeň 2 - Slovany  326 00

4.3. Úřední hodiny: Po - Pá: 8:00-11:30 a 12:00-14:00

4.4 Telefonní čísla: 377 172 101, další čísla zde

4.5 Čísla faxu: organizace nemá fax

4.6. Adresa internetové stránky: www.suspk.eu

4.7 Adresa e-podatelny: posta@suspk.eu, podatelna@suspk.eu


5. Případné platby lze poukázat: na číslo účtu 5146600001/5500


6. IČ: 72053119


7. DIČ: CZ72053119


8. Dokumenty:

8.1 Seznam hlavních dokumentů: naleznete v záložce Dokumenty ke stažení

8.2. Rozpočet: schválený rozpočet na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2019 a 2020


9. Žádosti o informace: řídí se dle SM 8/2015 Podmínky a způsob poskytování informací


10. Příjem žádostí a dalších podání: podatelna SÚSPK, p.o., Koterovská 162, 32600 Plzeň


11. Opravní prostředky: řídí se dle SM 8/2015 Podmínky a způsob poskytování informací


12. Formuláře: formuláře jsou ke stažení zde nebo k vyzvednutí na centrální podatelně SÚSPK, p.o., Koterovská 162, 32600 Plzeň


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací: Naleznete v záložce Otázky a odpovědi


14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy: naleznete v záložce legislativa

14.2.Vydané právní předpisy: organizace nevydává právní předpisy


15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: ke stažení zde


16. Licenční smlouvy:

16.1 Vzor licenčních smluv:

16.2 Výhradní licence:


17. Výroční zpráva dle 106/199 Sb:

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2012


 

1. Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 15.12.2017 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

„V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. si tímto dovoluji Správu a údržbu silnic
Plzeňského kraje, příspěvkovou organizaci jako povinný subjekt požádat o poskytnutí informace, kdo je vlastníkem
místní komunikace III. třídy č. 19526a v obci Chodov a kdo je pověřen správou a údržbou této komunikace?"

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 15.12.2017 poskytnuta tato odpověď:

"Silnice č. III/19526a je ve vlastnictví Plzeňského kraje. Správou a údržbou této silnice je pověřena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace."

 

2. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, obdržela dne 03.01.2018 Vaši žádost o poskytnutí informací v souvislosti s rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže číslo S695/2014/VZ-23801/2014/542/JVo. Vaše otázky zněly:

"1. Identifikovali jste osobu zodpovědnou za porušení zákona o veřejných zakázkách?
2. Jestliže ano, byla vyvozena osobní zodpovědnost dotyčného zaměstnance? Popřípadě jakým způsobem?
3. V případě, že nebyl určen viník, existuje dokumentace vysvětlující tuto skutečnost?
4. Byla přijata opatření zamezující opětovnému porušení zákona? Pokud ano, specifikujte prosím."

K dotazům uvádíme následující:
"1. Ne.
2. viz ad 1)
3. Věc byla projednána ve škodní komisi Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace.
4. Ano, veškeré požadavky na smluvní zajištění obaloven byly vyjmuty ze zadávacích dokumentací."

 

sdílet na facebook