Certifikáty

Správa a údržba silnic získala v oblasti systému managementu cestifikáty, které jsou v soladu s požadavky normy

ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016
a ČSN OHSAS 18001:2008

 

sdílet na facebook