Certifikáty

Správa a údržba silnic získala v oblasti systému managementu cestifikáty, které jsou v soladu s požadavky normy

ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018
 

 

sdílet na facebook