MĚSTSKÝ OKRUH

Aktuální informace o projektu „Městský okruh úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni“ k období 1/2020

CZ_RO_B_C                         mmr_cr_rgb

Cílem projektu je zvýšení regionální mobility a zlepšení napojení metropolitní oblasti (Plzeň) na silniční síť TEN-T, prostřednictvím dobudování tzv. "západního okruhu" (II. etapa). Projekt pomůže zlepšit nedostatečnou konektivitu k síti TEN-T, sníží dopravní zatížení jádra metropolitní oblasti a pro všechny cílové skupiny přinese zejména zkrácení cestovních dob, snížení opotřebení vozidel, přispěje ke zlepšení životního prostředí (emise, hluk, vibrace) a přispěje k hospodářskému rozvoji oblasti.

 

 

MAPA MO II.

 

Plná verze v PDF

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje připravila společně se spoluzadavatelem, Statutárním městem Plzeň, zadávací dokumentaci pro veřejnou soutěž na výběr zhotovitele stavebních prací akce „Městský okruh Plzeň, úsek Křimická – Karlovarská.

 • Uvedená veřejná zakázka s předpokládanou hodnotou 1,71 mld. Kč (bez DPH) a termínem realizace 34 měsíců od podpisu smlouvy s vybraným uchazečem.
 • Dne 16.9.2019 byla VZ uveřejněna ve Věstníku VZ a TED a je zpřístupněna kompletní zadávací dokumentace a informace na profilu zadavatele E-ZAK - https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7279.html.
 • Veřejná zakázka je spolufinancována ze zdrojů EU, a to z Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010407

 • Lhůta pro podání nabídek je aktuálně stanovena na den 10.2.2020 ve 14:00.

 • Dne 10.2.2020 ve 14:00 proběhlo elektronické otevírání nabídek na výběr zhotovitele stavebních prací akce „Městský okruh Plzeň, úsek Křimická – Karlovarská". Protokol o otevírání nabídek je uveřejněn na profilu zadavatele E-ZAK: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7279.html.


  Jako doprovodná veřejná zakázka na zajištění činnosti technického dozoru stavebníka byla též tato zakázka uveřejněna ve Věstníku VZ a TED. Její kompletní zadávací dokumentace vč. informací byla dne 25.9.2019 zpřístupněna na profilu zadavatele E-ZAK - https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7466.html

 • Lhůta pro podání nabídek na TDS uplynula dne 13.12.2019 v 10:00 a nyní je v procesu hodnocení. 

 

V průběhu měsíce října byly ve Věstnících zveřejněné a na profilu zadavatele E-ZAK zpřístupněné i zadávací dokumentace na menší výběrová řízení ostatních služeb, tj. odborných činností spojených s výstavbou „Městského okruhu, úsek Křimická – Karlovarská v Plzni“.

 • Dne 25. 11. 2019 byla ukončena lhůta pro podání nabídek do výběrových řízení na služby související se stavbou „Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská“, a to konkrétně na zajištění pasportizace a repasportizace objektů ohrožených stavbou a provedení pyrotechnického průzkumu.
  Rozhodnutí o výběru dodavatele na zajištění pasportizace a repasportizace objektů ohrožených stavbou uveřejněno na profilu zadavatele E-ZAK: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7525.html
  Rozhodnutí o výběru dodavatele na zajištění provedení pyrotechnického průzkumu uveřejněno na profilu zadavatele E-ZAK: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7524.html
 • Dne 22. 11. 2019 byly na profilu zadavatele E-ZAK zpřístupněné zadávací dokumentace na služby související se stavbou „Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská“. Jedná se o veřejné zakázky na Koordinátora BOZP, Autorský dozor stavby,  Lhůta pro podání nabídek na Koordinátora BOZP a Autorký dozor stavby uplynula dne 28. 1. 2020 a nyní je v procesu hodnocení.
 • Dne 25. 11. 2019 byly na profilu zadavatele E-ZAK zpřístupněné zadávací dokumentace na zbylé služby související se stavbou „Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská“. Jedná se o veřejné zakázky na Geotechnický dohled a Ekologický dozor stavebníka.
  Lhůta pro podání nabídek na Geotechnický dohled a Ekologický dozor stavebníka  uplynula dne 30. 1. 2020 a nyní je v procesu hodnocení.

 

sdílet na facebook