MĚSTSKÝ OKRUH

Aktuální informace o projektu „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni“ k období 09/2019

 

MAPA MO II.

 

Plná verze v PDF

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje připravila společně se spoluzadavatelem, Statutárním městem Plzeň, zadávací dokumentaci pro veřejnou soutěž na výběr zhotovitele stavebních prací akce „Městský okruh Plzeň, úsek Křimická – Karlovarská.

  • Uvedená veřejná zakázka s předpokládanou hodnotou 1,71 mld. Kč (bez DPH) a termínem realizace 34 měsíců od podpisu smlouvy s vybraným uchazečem.
  • Dne 16.9.2019 byla VZ uveřejněna ve Věstníku VZ a TED a je zpřístupněna kompletní zadávací dokumentace a informace na profilu zadavatele E-ZAK - https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7279.html.
  • Lhůta pro podání nabídek je nyní stanovena na den 1.11.2019 ve 14:00.
  • Jako doprovodná veřejná zakázka na zajištění činnosti technického dozoru stavebníka byla též tato zakázka uveřejněna ve Věstníku VZ a TED. Její kompletní zadávací dokumentace vč. informací byla dne 25.9.2019 zpřístupněna na profilu zadavatele E-ZAK - https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7466.html
  • Lhůta pro podání nabídek na TDS je nyní stanovena na den 4.11.2019 v 10:00. 
  • průběhu měsíce října budou ve Věstnících zveřejněné a na profilu zadavatele E-ZAK zpřístupněné i další zadávací dokumentace na menší výběrová řízení ostatních služeb, tj. odborných činností spojených s výstavbou „Městského okruhu, úsek Křimická – Karlovarská v Plzni“.

 

sdílet na facebook