MĚSTSKÝ OKRUH

Informace o projektu Plzeňského kraje „Městský okruh, úsek Křimická - Karlovarská v Plzni“

dostavbou druhé části Městského okruhu (MO), tj. spojnice mezi ulicemi Křimická (Chebská) a Karlovarská v Plzni, ve spolupráci spoluinvestorů - Plzeňského kraje (PK), statutárního města Plzeň (SMP), bude dokončena „západní“ část Městského okruhu Plzně. Propojí se tak silnice I/26 (Domažlická) se silnicí I/20 (Karlovarská), prozatím v dvoupruhovém uspořádání (jeden jízdní pruh v každém směru, s minimální šířkou jízdního pruhu 3,5 m). Stavba propojí Bory (s nejrozsáhlejší průmyslovou zónou - Borskými poli), Skvrňany, Křimice, Radčice, plzeňskou část Vinice a Severní Předměstí.

Nejzatíženější úsek Křimická (Chebská) – Sylván předpokládá v roce 2035 zatížení 27 090 vozidel /24 hod.

MAPA MO II.

Plná verze v PDF


Dne 18.3.2019, Ing. Jan Kuneš

Aktuální informace o projektu „Městský okruh v Plzni, II.etapa
(úsek Křimická – Karlovarská) k 02/2019:

  • na stavbu MO II jsou již vydána příslušná stavební povolení s nabytím právní moci dne 4.10.2018;
  • Správa a údržba silnic Plzeňského kraj (SÚSPK) podala koncem roku 2018 žádost o podporu prostřednictvím 70. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), a dne 19. února 2019 byla projektu přidělena dotace ve výši 1,54 mld. Kč;
  • SÚSPK připravuje Zadávací dokumentaci pro veřejnou soutěž na výběr dodavatele stavebních prací projektu MO II;
  • předpokládané náklady realizace stavebních objektů Plzeňského kraje činí cca 1,794 mld. Kč (vč. DPH) z celkové sumy cca 2,133 mld. Kč (vč. DPH), která se předpokládá na druhou etapu vynaložit společně s městem Plzeň).
     
sdílet na facebook