Nepotřebný majetek

Na této stránce naleznete nabídku nepotřebného majetku k odprodeji

Výběr kupujícího. V případě nezájmu zřizovatele a jím zřízených organizací zajistí osoba odpovědná za správu majetku zveřejnění nabídky nepotřebného majetku na internetových stránkách SUS PK. Nabídka na odprodej bude zveřejněna 15 dní, Nabídky uchazečů jsou akceptovány v písemné (zalepené obálce s označením čísla nabídky k odprodeji a označením neotvírat), nebo elektronické formě (na podatelna@suspk.eu) s uvedením cenové nabídky. Nabídky se přijímají do termínu uvedené v nabídce k odprodeji. Kritérium pro výběr vítězného uchazeče je nejvyšší cenová nabídka. V případě stejné ceny rozhoduje pořadí podání nabídek. Osoba odpovědná za správu majetku zajistí ve spolupráci s právníkem organizace zpracování kupní smlouvy s vítězným uchazečem.

Kontaktní místo za zaslání nabídek je - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, na obálce musí být označeno "Nabídka č. (číslo z nabídkového listu)" a vyznačeno "NEOTVÍRAT NABÍDKA"

Poštovní adresa Koterovská 162, 326 00 Plzeň

telefon: 377 172 101 E-mail: posta@suspk.eu

Podatelna organizace

Korespondenční adresa: SÚSPK, Koterovská 162, 326 00 Plzeň

 

 

sdílet na facebook