Letní údržba

Z posypových vozů se demontují sypací nástavby a na jejich místo se osadí technika na letní údržbu. Silnice se po zimě začínají uklízet metením. Nejdříve se ale musejí opravit škody na vozovkách po zimním období, pokud je počasí svými rozmary způsobilo.  Mezi údržbu silnic řadíme řadu činností.


Údržba povrchu vozovek

Zahrnuje výspravy výtluků asfaltovou směsí za horka, výspravy tryskovou metodou technologií Jett-patcher. Dalšími používanými technologiemi údržby silnic jsou zalévání trhlin, emulzní nátěry, mikrokoberce a celoplošné opravy silnic.


Dopravní značení

K orientaci, informaci a upozornění účastníků silničního provozu slouží svislé a vodorovné dopravní značení. Dobrá viditelnost a čitelnost dopravního značení pozitivně ovlivňuje bezpečnost silničního provozu. Staráme se o jeho funkčnost a udržujeme ho v dobrém stavu.  

Bezpečnostní zařízení a vybavení

V tomto segmentu zajišťujeme údržbu a výměnu svodidel a jiných záchytných zařízení, zábradlí, směrových sloupků, silničních zrcadel a podobně.

Silniční těleso a odvodnění

Fungující odvodnění silnice má výraznou preventivní funkci v délce životnosti konstrukčních vrstev silnice. Provádíme seřezávání krajnic, aby byl zajištěn plynulý odtok vody z povrchu silnice, profilaci a čištění příkopů, opravy a přestavby propustků. V místech, kde je zřízena kanalizace, děláme výměnu mříží, opravy a čištění silničních vpustí, čištění přípojek ke hlavnímu kanalizačnímu řadu a ve statutárním městě Plzeň je prováděna pravidelná deratizace vpustí.

Sadovnictví

Staráme se o silniční vegetace, sekáme  trávy, prořezáváme  stromy, likvidujeme polomy, řezáme keře, dřeviny a zajišťujeme také náhradní výsadbu stromů a jejich následnou údržbu.

sdílet na facebook